Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Râşnov | County: Braşov | Site: Cumidava | Excavation Year: 2018

Excavation Year   2018
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Braşov
Locality   Râşnov
Commune   Râşnov
Site  Cumidava
Site Sector
Site name   Grădiştea
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Coşuleţ Stelian Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Petculescu Liviu Site director Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
National Arch. Record Site Code 40376.01
Report Campania din 2018, cea de a 13-a finanţată de Consiliul Judeţean Braşov, a fost de mai mică amploare datorită în special lipsei forţei de muncă, care devine o problemă permanentă la Râşnov. În acest an cercetările au continuat în praetentura sinistra, concentrându-se în zona dinspre centrul castrului (nota 81). Astfel s-a deschis o nouă suprafaţă marcată S-40 în continarea suprafeţei S-39. Această suprafaţă cu dimensiunile de 7 x 5 m, întrucât nu s-au mai lăsat martori înspre S-39 şi S- 30, a fost efectuată pentru a se preciza planul capătului barăcii nr. 3 cu pereţi de lemn şi chirpici aparţinând primei faze constructive a castrului. Suprafaţa a fost săpată pe o lăţime de 3 m. până la adâncimea de -0,80 m iar în rest doar până la la -0, 50 m. În partea în care cercetarea s-a încheiat s-a descoperit pe o lungime de 3 m amprenta implantării peretelui longitudinal dinspre interiorul castrului al acestei barăci plasate lângă via sagularis. Pe o porţiune de cca. 1,5 m, de la sfârşitul suprafeţei a apărut o zonă de pietriş compact reprezentând o parte din via principalis. De asemenea, la -0,65 m adâncime s-a identificat un şanţ oblic lat de 0,30-0,35 m cu umplutură de pământ negru şi fragmente de chirpic ars, care suprapune baraca din prima fază şi deci reprezintă o fază constructivă ulterioară. Groapa modernă dispusă uşor oblic faţă de axa lungă a barăcii nr. 3, surprinsă spre capătul suprafeţei S-39 a afectat grav şi suprafaţa S-40.
Tot pentru a preciza capetele barăcilor primei faze constructive în zona dinspre via principalis s-a continuat cercetarea suprafeţei S-20 de 6 x 4 m, paralelă cu S-40, care fusese săpată în 2015 doar până la -0,30 m. În jumătatea acestei suprafeţe lucrată până la -0,70 m a fost intersectată o parte din via principalis a celei de a 11 a faze a castrului. Rigola descoperită, cu pereţii puţin oblici şi fundul drept este lată de 0,55 m şi adâncă de 0,40 m. Drumul, cu structura constituită din piatră mică şi pietriş, continuă în zona încă necercetată şi deci lăţimea sa va fi stabilită în campania din 2019.
În partea din praetentura sinistra situată între barăcile 1-3 şi via praetoria s-au deschis două noi suprafeţe dispuse paralel cu S19, cu dimensiunile standard de 6 x 4 m separate de un martor lat de un 1 m, marcate S29 şi S39. De asemenea s-au demontat martorii din jurul lui S19 pentru a se încheia investigarea locului în care au aparut în campaniile anterioare dovezi ale existenţei unui atelier metalurgic.
În S29 a fost descoperit imediat sub solul vegetal un drum din faza a li a a castrului dispus paralel cu via praetoria. Acest drum lat de 4,50 m la care se adaugă cele două rigole cu pereţi oblici şi fund albiat, late de cca. 0,40 m, cu o grosime maximă păstrată de 0,50 m, are structura constituită din piatră de râu şi pietriş. În mod cu totul necaracteristic planimetriei castrelor, el împarte pe lungime praetentura sinistra în două părţi inegale. Substrucţia drumului constituită din pământ compactat a distrus complexele primei faze constructive a castrului.
Un colţ al S29 şi întreaga S39 au fost intersectate oblic de şanţul de sondpj îngustat la fundul său la cca. 0,90 m, trasat de N. Gudea între colţurile castrului din praetentura sinistra şi retentura dextra.
În S39, la 3,50 m de la începutul suprafeţei au fost surprinse şanţurile de implantare a pereţilor de lemn, late de 0,30 m, aparţinând unei construcţii din faza I.
La demontarea martorilor din jurul suprafeţei S19 au apărut numeroase dovezi ale existenţei unui atelier de prelucrare a metalelor: o vatră de cuptor mic de formă pătrată, creuzete de lut fragmentare, dintre care două cu picături de aliaj de cupru în ele, deşeuri pregătite pentru retopire, zgură de fier şi bronz.
Ca şi în celelalte campanii, inventarul arheologic mobil este numeros şi variat. Astfel în afară de fragmentele de vase comune au fost descoperite: 8 monede dintre care 7 denari, toţi emişi în timpul dinastiei severice, o teacă de pugio fragmentară, 5 vârfuri de bolţuri şi săgeţi, două carabiniere de bronz decorate, o cataramă de centiron inelară şi o fibulă din bronz, 3 cuţite, o cheie şi un stilus din fier, un fragment de vas de sticlă decorat, şi mai multe piese de ceramică deosebite (un pahar întreg, o farfurie, fragmente de vas cu decor ştampilat, un fund de vas transformat în strecurătoare).
Rezultatele cele mai importante ale acestei campanii constau în identificarea zonei în care a funcţionat un atelier de prelucrare a metalelor în timpul primei faze a castrului ca şi în progresele făcute în reconstituirea planimetriei praetentura-ei sinistra în cea de a doua fază a castrului.
În 2019 se va termina săparea suprafeţelor S-20 şi S-40 pentru a se descoperi capătul barăcilor primei faze înspre centrul castrului şi a se stabili dimensiunile via-ei principalis din faza li. Deasemenea se va continua cercetarea spaţiului dintre drumul descoperit în 2018 şi via praetoria prin deschiderea a două noi suprafeţe. La terminarea acestora se va realiza secţionarea zonei dintre cele două drumuri şi astfel se va putea reconstitui planul general al întregii praetentura sinistra.
Abstract other lang.
Abstract   The excavations in the praetentura sinistra of the auxiliary fort at Cumidava started in 2006 continued in 2018. ln this season of excavations were dug three new areas of 6x4 m: -40, 29, 39; and continued the digging in the area -20. Alsa were excavated two 1 m wide balks bordering the area -40 and the faur balks bordering area 19.
The excavations of the area -20 and -40 were nat completed due to the shortage of funds. ln the area -40 was discovered the foundation trench of the front wall of one contubernium belonging to the wooden barrack no. 3 and in -20 part of the via principalis of the stane fort.,
ln the area 29 was sectioned a 4.5 m wide road parallel to the vi·a praetoria which divided the praetentura sinistra in two unequal parts and in area 39 were discovered the foundation trenches of the wooden walls of a building of the first period fort. The balks around area 19 produced plenty of evidence for the location on this spot of a metal-working workshop functioning during the first period fort.
ln 2018 were discovered a lot of small finds:
7 denarii, all of them struck during the Severan dynasty, a bronze coin, a fragmentary dagger sheath, 5 boit and arrow heads, two decorated junction loops, a ring-buckle, a bronze brooch, an iron key and an iron stylus, one decorated fragment of a glass vessel, and seme uncommon potery items among which a glass, a plate and a bottom of a pot turn into a strainer.
Bibliography
Bibliographic notes 81 CCA 2006, p. 291-292; CCA 2007, p. 256-257, pi. 56; CCA
2008, p. 185-186; CCA 2010, p. 109-111; CCA 2011, p. 116-117; CCA 2013, p. 113 -114; CCA 2014, p. 62-63 ; CCA 2015, p. 68-69; CCA 2016, p. 111 -112.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu