Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Prăjeni | County: Botoşani | Site: Alimândra, Cioriogani, Nelipeşti, Ţarnă | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Free Dacians;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Botoşani
Locality   Prăjeni
Commune   Prăjeni
Site  Alimândra, Cioriogani, Nelipeşti, Ţarnă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Șandruschi Paul Muzeul Judeţean Botoşani
Ursulescu Nicolae Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
National Arch. Record Site Code 38599.01 38599.02
Report A. "Alimândra"; necropolă tumulară; Bronz timpuriu; sarmaţi. Au fost intersectate cu şanţuri în cruce 2 movile având mormintele principale de la începutul epocii bronzului. Au fost descoperite şi 13 morminte secundare, dintre care 7 sarmatice şi 6 cu datare incertă.

B. "Ciorogani"; aşezări; cult. Cucuteni B; cult. Noua; Hallstatt B; Latene timpuriu, sec.IV a.Chr; sec.II-IV p.Chr. Săpătură de salvare; 1988; Paul Şadurschi, Maria Tomozei-Diaconescu, Nicolae Ursulescu. Au fost cercetate: 2 locuinţe parţial adîncite- una hallstattiană, cult. Corlăteni cu importuri Cozia-Brad, alta din sec.IV p.Chr; 11 gropi- 5 hallstattiene, 4 carpice, una Sântana, una modernă; un mormânt plan de înhumaţie, cu inventar sarmatic, aparţinând unui copil. Materialele sunt depozitate la Muzeul judeţean Botoşani. C. "Lutărie"; aşezări; Cucuteni B; Hallstatt, cult. Corlăteni; cult. Sântana, sec.IV p.Chr; necropole; epoca bronzului, cult. Costişa, cult. Noua; începutul Hallstatt-lui. Săpătură de salvare; 1986; Paul Şadurschi, Nicolae Ursulescu. S-au cercetat: o locuinţă Cucuteni B2 cu platformă şi 2 încăperi (fiecare cu vatră); 5 morminte aparţinând cult. Costişa; un mormânt Noua; un mormânt de înhumaţie de la sfârşitul epocii bronzului/începutul Hallstatt-ului, cu analogii în bazinul superior al Tisei; complexe deranjate aparţinând cult. Corlăteni; complexe deranjate din sec.IV p.Chr., cult. Sântana.

D. "Nelipeşti"; aşezări; cult. Cucuteni, fazele A şi B; Hallstatt, cult. Corlăteni, cu infuenţe Cozia-Brad şi Grăniceşti; Latene, sec.IV-III a.Chr; cultura carpică; cult. Sântana; ev mediu, sec.XV-XIX; necropolă tumulară; Bronz timpuriu; sarmaţi. Săpătură de salvare; 1985; Paul Şadurschi, Maria Tomozei-Diaconescu, Nicolae Ursulescu. Au fost cercetate următoarele complexe: o locuinţă cu platformă, o groapă din faza Cucuteni A; o locuinţă din Hallstatt timpuriu; o locuinţă medievală din sec. XVI. Unul din cei 2 tumuli din zonă a fost intersectat cu şanţuri în cruce, descoperindu-se un mormânt principal - din Bronzul timpuriu şi 2 morminte secundare-sarmatice.

E. "Ţarnă"; necropolă tumulară; epoca bronzului; perioada sarmatică. Sondaj de salvare; 1987; Paul Şadurschi, Maria Tomozei-Diaconescu, Nicolae Ursulescu. A fost cercetată o movilă parţial deranjată de tranşee militare, astfel că nu s-a putut stabili mormântul principal. Au fost dezvelite 4 morminte din epoca bronzului şi 5 sarmatice.Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani.
Săpătură de salvare; 1986
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography P. Şadurschi, N. Ursulescu, Hierasus, 7-8, 1988, p. 281-298. Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani.
P. Şadurschi, N. Ursulescu, Hierasus, 7-8, 1988, p. 281-298; idem, SympThrac, 9, 1992, p. 122-123; N. Ursulescu, P. Şadurschi, D. Botezatu, SCIVA, 39, 1988, 1, p. 45-52. Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani
N. Ursulescu, P.Şadurschi, Hierasus, 6, 1986, p. 15-23; 7-8, 1988, p. 281-298. Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani.
P. Şadurschi, N. Ursulescu, Hierasus, 7-8, 1988, p.281-298.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu