Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hârşova | County: Constanţa | Site: Cetate, str. Cetăţii - str. Carsium | Excavation Year: 2019

Excavation Year   2019
Epoch
Early Roman period (1st cent. BC - 1st cent. AD);
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Age of migrations (4th - 6th cent.);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.)
Periods
Roman Period;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Post-Roman Period;
Medieval Age
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Fortified settlement;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Hârşova
Commune   Hârşova
Site  Cetate, str. Cetăţii - str. Carsium
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bodolică Vitalie Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mihai Daniela Institutul Naţional al Patrimoniului
Nicolae Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60810.01
Report A 26-a campanie arheologică de la cetatea Carsium s-a derulat, în anul 2019, numai la poarta de nord a cetăţii romano-bizantine descoperită în anul 2009 pe strada Unirii. A fost degajat pământul din secţiunea S 6 şi s-a desfiinţat martorul dintre S 6 si S 7. Astfel se asigură o mai bună vizibilitate a turnului T 2 al porţii (spre vest, sau cel de pe dreapta, pe direcţia de intrare în cetate).
În faţa turnului s-a evidenţiat traseul secţiunii efectuate de Gh. Cantacuzino în anul 2007, umplut la vremea respectivă cu tot felul de materiale. La exterior, în profilul săpăturii, apare roata unui cărucior de gunoi.
Stratigrafia înregistrată aici este tipică situaţiei întâlnite în celelalte secţiuni, şi ilustrează situaţia de-a lungul timpului după ce poarta nu a mai funcţionat:
- în faţa turnului apare un rest de zid din piatră bolovănoasă prinsă cu pământ, cu grosimea de 0,60 m care se păstrează pe înălţimea de 0,65 m. În exterior, spre vest, se înregistrează un nivel de piatră lustruită (probabil un pavaj) cu multă arsură. Este posibil ca această construcţie să fie în legătură cu cuptorul ceramic descoperit anul trecut în imediata apropiere. Cercetările viitoare vor lămuri daca nu cumva aici a funcţionat chiar atelierul ceramic al meşterului olar din secolele V-VI. Spre turn, restul de zid a fost afectat de săpătura din anul 1987;
- urmează, mai sus, un nivel de pământ compactat cu resturi de piatră şi mortar care provin de la demantelarea turnului la sfârşitul antichităţii;
- un nivel de pământ aproape curat se datorează faptului că aici nu au mai avut loc intervenţii antropice o bună perioadă de timp;
- deasupra acestuia se află un ultim nivel de demolare a ruinelor turnului, alcătuit din piatră şi fragmente de cărămidă. Cel mai probabil acest lucru s-a petrecut atunci când s-a construit incinta fortificaţiei medievale-otomane;
- nivelul de depuneri moderne cu materiale tipice (fragmente de vase din ceramică cu smalţ colorat).
Spre nord stratigrafia este întreruptă de o groapa uriaşă de gunoi realizată în ultimile două secole. Nu este exclus ca aceasta să reprezinte chiar urma uneia din gheţăriile care au funcţionat pe acet amplasament păstrat, în mod intenţionat, liber în cartier.
Materialele descoperite sunt în poziţie secundară datorită intervenţiilor succesive din acesată parte a fortificaţiei antice şi medievale. Pentru epoca romană şi romano-bizantină cele mai des întâlnite sunt fragmentele de amfore, oale, castroane, câteva greutăţi de plase de pescuit şi două fragmente de opaiţe. Din evul mediu sunt puţine fragmente de vase smălţuite.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Gh. Cantacuzino, Cercetări arheologice la fortificaţiile de la Hârşova, BCMI,3, 1992, p. 58-67;
Constantin Nicolae, Stadiul cercetării arheologice la Hârşova. Contribuţii la harta arheologică a localităţii, Pontica, XLIII, 2010, p. 221-249
Constantin Nicolae, Incinta cetăţii medievale de la Hîrşova. Descoperiri noi, Pontica, XLVII, 2014, p. 375-402;
Constantin Nicolae, Noi date despre fortificaţia otomană de la Hârşova, vol. Dobrogea coordonate istorice şi arheologice, Tulcea 2016, p. 49-84;
Constantin Nicolae, Carsium, un avanpost la frontiera romană a Dunării de Jos. Stadiul cercetărilor, în volum Mariana Păvăloiu, Ghiorghe Papuc LXX om al cetăţii, Constanţa, 2016, p. 83-102.
Constatin Nicolae, Poarta de nord a cetăţii romano-bizantine Carsium, Pontica, 51, 2018, p. 343-363;
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu