Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Petreştii de Sus | Commune: Petreştii de Jos | County: Cluj | Site: La Alace | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Petreştii de Sus
Commune   Petreştii de Jos
Site  La Alace
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Lazarovici Gheorghe Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Meşter Mihai Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 58972.06
Report Necropolă tumulară; cult. Coţofeni, faza III C. Săpături sistematice; 1987-1988;
În punctul "La Alace", există o necropolă tumulară formată din trei tumuli. Tumulul 2 a fost săpat de Gheorghe Lazarovici în campaniile 1987-1988, iar tumulul 3 va fi săpat într-o campanie viitoare. Tumulul 1, de dimensiuni relativ mici, este acoperit cu o manta de piatră calcaroasă. Aglomerarea de pământ aflată deasupra mantalei de piatră depăşeşete dimensiunile acesteia cu cca.1-2 m. Deasupra tumulului s-au găsit materiale şi din alte perioade. În cele patru cadrane excavate a fost descoperită o mare cantitate de ceramică Coţofeni faza IIIC şi chiar mai târzie, fragmente ceramice hallstattiene şi romane. În cadranul IV, în zona centrală a tumulului, sub mantaua de pietre, într-o albiere, la adâncimea de -70 cm, au fost descoperite fragmente de schelet uman şi oase de animale. Determinările osteologice indică faptul că oasele umane provin de la un singur individ, având vârsta între 35-40 ani şi cel puţin un os este al unui neam de cal mic, poate măgar. Nu sunt urme sau indicii că ar fi fost incinerate. Oasele nu au fost descoperite în poziţie anatomică. Ele au fost lăsate la descarnat, în altă parte, apoi au fost adunate şi puse grămadă într-o albiere naturală peste care s-au clădit pietre formând mantaua tumulului. Alături de aceste oase au fost descoperite pietricele constituite din calcedonie (varietate criptocristalină de silice); una dintre ele ar putea fi onyx (piatră semipreţioasă) care se identifică prin structură concentrică alternantă de alb şi negru. În afara mantalei de piatră, la diferite adâncimi, au fost descoperite materiale din epoca hallstattiană, unele romane şi altele nedeterminabile.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu