Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bălăceanca | Commune: Cernica | County: Ilfov | Site: Ecluză (La malul trăznit) | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Latene;
Late Migrations Period (7th - 11th cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ilfov
Locality   Bălăceanca
Commune   Cernica
Site  Ecluză (La malul trăznit)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 101760.03
Report S-a urmărit terminarea cercetării unor complexe apărute în profilul vestic al S X, precum şi a unor gropi menajere, în special din epoca geto-dacică, sesizate în profilele şi podelele locuinţelor din secolul VI, săpate deja în 1993.
Totodată, s-a continuat investigarea sistematică a staţiunii, în care scop, s-a preleungit S X/1993 spre sud cu 8 m şi s-a trasat imediat la vest de el, S XI, dezvelindu-se o nouă suprafaţă de 110 metri pătraţi. Adâncimea săpăturii a variat între 0,50 şi 2,00 m.
Din punct de vedere stratigrafic nu au intervenit noutăţi faţă de constatările campaniilor anterioare.
În aşezarea geto-dacică (sec. IV-I a.Chr.) au fost cercetate 20 de gropi menajere din care 9 aveau profilul "cilindric" şi 11 profilul în formă de "clopot". Umplutura lor conţinea un material arheologic destul de sărac: bucăţi de chirpici ce păstra urmele nuielelor, fragmente de vatră, două ace fragmentare din fier, precum şi ceramică din repertoriul tradiţional care permite încadrarea majorităţii gropilor în etapa mai nouă de locuire a aşezării, respectiv, secolele II-I a.Chr.
Din aşezarea datată în secolele VI-VII au fost săpate 2 locuinţe cu groapa rectangulară, parţial adâncită în pământul castaniu şi o groapă menajeră, toate aparţinând secolului VI. Cercetarea acestora a furnizat date noi privind raportul cronologic între locuinţe, amenajarea cuptorului "cu horn", a podelei, în situaţia în care aceasta suprapunea complexe mai vechi, date privind sistemul de susţinere al acoperişului celor două locuinţe. Inventarul descoperit în stratul de cultură şi în locuinţe, constă din oase de animale şi numeroase fragmente ceramice, parţial întregibile, de tradiţie dacică şi romană provincială, lucrate atât cu mâna, cât şi la roată, dintr-o pastă asemănătoare, având în compoziţie nisip şi pietricele, în proporţii variabile. Forma dominantă este borcanul, care numără o mare varietate de dimensiuni şi profile. S-au găsit fragmente dintr-o cană cu toartă şi gura trilobată, lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, decorată cu benzi de striuri pe umăr şi arsă cenuşiu-gălbui. Statistic, numărul vaselor lucrate la roată este superior celor lucrate cu mâna. Importurile bizantine sunt atestate de câteva fragmente de amfore, unele fiind decorate cu striuri orizontale, uşor vălurite. S-au mai recoltat: un împungător din os, zgură de fier, două lame de cuţit, un piron cu floarea rectangulară, un fragment de seceră şi o spatulă din fier.
Aşezarea din secolul X este documentată prin depistarea a trei gropi menajere din a căror umplutură negricioasă s-au scos oase de animale, ceramică specifică şi o fusaiolă bitronconică.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu