Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetatea Capidava | Excavation Year: 2019

Excavation Year   2019
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetatea Capidava
Site Sector Sectorul VII (intra muros)
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Manea Ioana Muzeul Municipiului Bucureşti
Moței Raluca Iuliana Muzeul Municipiului Bucureşti
Opriş Ioan Carol Facultatea de Istorie, Universitatea București
Raţiu Alexandru-Mircea Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report În cadrul campaniei din anul 2019 de la Capidava, cercetările arheologice de la Capidava s-au desfăşurat în două secţiuni distincte, intra şi extra muros:
1. Intra muros. Clădirea cu absidă (principia) din sectorul VII. Cercetări în sectorul coordonat de către MNIR, unde săpătura a reînceput în anul 2013 şi a fost proiectată conform unui plan multianual (cu carouri de 4 x 4 m, fără martori). Cercetarea s-a desfăşurat între 29.07 – 23.08.2019, cu un colectiv sub coordonarea MNIR, care mai reuneşte specialişti şi studenţi de la FI-UB/ MMB. În campania din anul 2019 au fost deschise şase noi unităţi de săpătură, numerotate S31-S36, dar cercetarea a continuat şi în alte suprafeţe deschise în ani anteriori. Suprafaţa totală cercetată a fost de 96 mp, cu o adâncime medie de cca. 1 m. 2. Sectorul de Est – sectoarele IV-V. În campania 2019 cercetările arheologice efectuate în Sectorul de Est s-au desfăşurat în principal pe latura de nord-est, spre curtina F, într-un edificiu nou, adosat curtinei şi denumit convenţional E2. Acest edificiu are în componenţa sa 3 încăperi distincte - C8A, C8B şi C7. Cercetările arheologice realizate în intervalul 23 septembrie – 18 octombrie în aceste trei compartimentări au acoperit o suprafaţă de circa 30,00 mp. În campania 2019 în sectorul estic al cetăţii de la Capidava au mai avut loc şi ample lucrări de conservare asupra edificiului E1, aflat în proximitatea curtinei G.
2. Extra muros. Necropola medio-bizantină (Sectorul X). Cercetarea din campania 2019 desfăşurată în perioada 08.07 – 19.07.2019 a continuat săpăturile sistematice anterioare (campaniile 2010-2018) în sectorul X, terasa B, concentrându-se asupra identificării şi cercetării limitei estice/ sud-estice a necropolei medio-bizantine. Au fost continuate săpăturile din secţiunile S VII şi S VIII deschise în anii precedenţi la nord şi respectiv vest de S VI. Până în prezent au fost cercetate sistematic 34 morminte din această parte a necropolei: 5 - 2010; 4 – 2013; 9 – 2014; 6 – 2016; 6 – 2017; 4 - 2018. Rezultatele campaniei 2019 constau în descoperirea a încă 5 morminte de înhumaţie, toate orientate V-E şi toate aparţinând unor copii (M 38-42).

Sectorul VII (intra muros)
Suprafaţa cercetată: În campaniile anterioare (2013-2016) au fost cercetate 14 dintre suprafeţele propuse, denumite convenţional S1–S4, iar în fiecare dintre acestea a fost atins nivelul de sfârşit de secol IV p.Chr., corespunzător contextului nr. 5. În campania 2017 s-au deschis alte opt astfel de suprafeţe, numerotate în continuare S15–S22, împreună cu o secţiune de sondaj denumită temporar S23. S-a convenit în cadrul echipei de cercetare adâncirea, respectiv atingerea şi cercetarea în noile secţiuni inclusiv a nivelului corespunzător contextului nr. 4. Suprafeţele au fost săpate succesiv, înregistrându-se foto şi grafic secvenţele stratigrafice de pe pofilele care ulterior au fost demontate. De asemenea, a fost continuată cercetarea şi în primele 14 suprafeţe a nivelului amintit. În 2018 s-au deschis cinci secţiuni, numerotate S24-S27 şi S30, şi care au fost cercetate până la nivelul podelei de sec. IV p.Chr. De asemenea, s-a deschis şi S27 în colţul de nord al edificiului, unde cercetarea a ajuns la nivelul de locuire roman târziu. Cercetarea a continuat şi în S23, unde s-a descoperit o parte dintr-un portic al unei clădiri de mari dimensiuni din epoca Principatului. Ulterior, în decursul campaniei din anul 2019 am mai deschis şase noi unităţi de săpătură, numerotate S31-S36, dar cercetarea a continuat şi în alte suprafeţe deschise în ani anteriori.
Suprafeţele S33, S32 şi S28 sunt o suită de carouri dispuse unul în continuarea celuilalt, în partea de vest a clădirii, la sud de zidul perimetral Z4. În primă instanţă s-au cercetat resturile unor bordeie medio-bizantine săpate iniţial în anii 1950, bordeie care au fost ulterior demontate. Săpătura a continuat până la nivelul Contextului 3, unde am decis să ne oprim pe un nivel de călcare incendiat. Cea mai importantă descoperire în această zonă este zidul Z23, un zid de piatră cu mortar de bună calitate, care are o grosime de 1,85 m şi o lungime (din ce am putut surprinde până în acest moment) de cca. 13 (cu întreruperi). Zidul este orientat NV – SE, iar zidăria sa este foarte asemănătoare cu cea a clădirii comandamentului. Din ce am putut stabili în această fază preliminară a cercetărilor, zidul Z23 avea rolul de susţinere a terasei pe care era construită clădirea comandamentului.
Suprafeţele S 34 şi S 35 sunt dispuse pe aceeaşi linie cu S 33, S 32 şi S 28, despărţite de S 23, şi se găsesc situate la sud de absidă. Cercetarea acestor carouri s-a făcut până la nivelul contextului 3, unde s-a identificat acelaşi nivel de incendiere. Rolul acestor secţiuni a fost de a evidenţia pe întreaga lungime zidul Z23. Acest lucru nu a fost însă posibil deoarece zidul Z23 a fost demantelat în această zonă. Deocamdată nu putem stabili cu exactitate în ce perioadă istorică s-a petrecut acest lucru.
Secţiunea S 36 este situată la sud de S 23, iar cercetarea a fost efectuată până la nivelul Contextului 4, aferent edificiului cu peristil descoperit în campania din anul trecut (2018). În această zonă s-a făcut doar o curăţare a nivelului de călcare, constituit din dale de piatră (calcar), inegal păstrate. Pe podea a fost descoperită şi o monedă din bronz.
Suprafeţele S 30 şi S 31 au fost definitivate la începutul campaniei 2019. Acestea se găsesc pe linia mediană a planului săpăturii, în zona de intrare în clădirea comandamentului, vis-à-vis de absida poligonală. În S 31, pe jumătatea unde nu s-a păstrat podeaua, s-au săpat aprox. 30 cm pentru atinge cota contextului 5; în acelaşi mod s-a procedat şi în cazul suprafeţei S 30. O altă descoperire importantă a campaniei 2019 a fost evidenţierea intrării în edificiu, prin descoperirea substrucţiei pragului de intrare.

Metodologie
După faza de pregătire a terenului prin curăţarea săpăturilor din anii precedenţi şi trasarea unităţilor de săpătură ce urmau a fi cercetate în acest an am început cercetarea arheologică propriu zisă, care s-a făcut manual, echipa consistând din 6 muncitori zilieri, în medie zilnic, 9 studenţi şi 3 arheologi. În cadrul campaniei 2019 s-au deschis zone noi de lucru, respectiv alte 6 suprafeţe egale de 4 x 4 m. Suprafaţa totală cercetată a fost de 96 mp, cu o adâncime medie de cca. 1 m.
Zidurile existente sau descoperite în cadrul acestei săpături au fost numerotate în ordinea descoperirii, în continuarea numerotării din anul trecut: Z1-Z3 sunt zidurile vizibile la suprafaţă înainte de începerea săpăturii în anul 2013; Z4 – Z8 ziduri şi pereţi despărţitori descoperiţi în campaniile 2013-2015; Z9 – Z17 ziduri descoperite în campania 2016; în sfârşit, Z18-Z20 indică zidurile descoperite în campania 2017. În cadrul campaniei 2018 s-au mai descoperit încă trei ziduri diferite (Z21-Z22), care fac şi ele parte din împărţirea internă a edificiului. Absida clădirii este numerotată A1, iar pilonii de susţinere ai acoperişului pentru una dintre fazele iniţiale ale clădirii sunt numerotaţi cu P1 – P8. În 2019 s-a descoperit Z23, un zid de piatră cu mortar de bună calitate, care are o grosime de 1,85 m şi o lungime (din cât am putut surprinde până în acest moment) de cca. 13 m (cu întreruperi).
Metodele de înregistrare a rezultatelor săpăturii au fost cele uzuale: desen tehnic, planuri şi profile, la scara 1:20 cm, fotografii digitale, caiet de săpătură şi de pachete. La finalul săpăturii s-au efectuat ridicări topografice, ortofotoplanuri şi fotografii oblice, toate cu ajutorul unei drone de tip hexacopter. Înregistrarea stratigrafiei verticale s-a realizat contextual.

Stratigrafia generală a săpăturii
Contextul nr. 1 - nivelul vegetal actual, de culoare brun cenuşiu închis (negru), cu grad de compactare scăzut, frecvente rădăcini şi urme de rădăcini, permeabil, cu foarte puţine materiale contemporane remaniate, rar şi materiale arheologice, în special fragmente tegulare; are o grosime de cca. 0,10 – 0,15 m;
Contextul nr. 2 - nivel antropic, sediment de culoare cenuşiu închis, omogen, grad de compactare foarte scăzut, conţine fragmente ceramice de mici dimensiuni, oase animaliere, fragmente rulate de ţigle şi cărămizi şi pietre nefasonate de mari dimensiuni. Acest context reprezintă nivelul de bordeie medio-bizantine de secole IX-XI p.Chr.; are o grosime de maximă de 0,30 m.
Contextul nr. 3 - nivel antropic, sediment de culoare brun-închis, structură granulară, relativ eterogenă, ce reprezintă nivelul de locuire de sfârşit de secol VI p.Chr., ultimul al cetăţii în integralitatea sa. Conţine artefacte din ceramică, fier, bronz sau os, fragmente de ţigle romane, fragmente din vase de sticlă. Are o grosime de cca. 0,20 – 0,30 m. Contextul este mărginit la limita sa inferioară de o podea lutuită, de culoare galben deschis, compactă, cu o grosime de cca. 0,15 m. Nivelul este incendiat.
Contextul nr. 4 - nivel antropic, sediment de culoare brun-gălbui, structură granulară, relativ eterogenă, constituind nivelul de locuire de secol V p.Chr. Conţine artefacte din ceramică, fier, bronz sau os, fragmente de ţigle romane, fragmente din vase de sticlă. Are o grosime de cca. 0,15–0,20 m. Contextul este mărginit la limita sa de jos de o podea lutuită, de culoare galben-deschis, compactă, cu o grosime de cca. 0,10 - 0,15 m.
Contextul nr. 5 - nivel antropic, sediment de culoare brună, structură granulară, relativ eterogenă, constituind nivelul de locuire de secol IV p.Chr. Conţine artefacte din ceramică si fragmente din vase de sticlă. Are o grosime de cca. 0,15 m. Contextul este mărginit la limita sa de jos de o podea din cărămizi prinse în mortar pe o substrucţie din lut bătătorit.
Contextul nr. 6 - nivel antropic, sediment de culoare galben-maronie, structură prăfoasă, relativ eterogenă, constituind nivelul de locuire de sec. II – III p.Chr. Conţine artefacte din ceramică si fragmente din vase de sticlă, dar şi materiale din bronz sau fier. Are o grosime de cca. 0,40 m. Contextul este mărginit la limita sa de jos fie de un pavaj din pietre de râu (în cazul stradelelor), fie de o podea din lut bătătorit.

Conservare primară/ elemente de principiu pentru lucrările de restaurare
La finalul cercetării zidurile clădirii au fost îmbrăcate în material geo-textil şi acoperite cu nisip şi pământ galben pentru a asigura o minimă conservare primară. Conform proiectului cu fonduri ale UE intitulat Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic cetatea Capidava. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1, început în 2015 şi continuat în 2019, clădirea comandamentului se regăseşte dintre ansamblurile arhitecturale intra muros asupra cărora se vor face intervenţii la finalizarea cercetării arheologice. Colectivul de cercetare speră ca restaurarea zidurilor perimetrale şi a detaliilor interioare ale clădirii va ţine cont de observaţiile ştiinţifice şi indicaţiile formulate de echipa arheologică la încheierea săpăturii arheologice. Aceasta din urmă a solicitat o restaurare minimală, cu ridicarea zidurilor grav afectate până la o cotă cel mult egală cu cea mai înaltă cotă păstrată in situ. De asemenea, colectivul de cercetare arheologică a insistat pentru păstrarea nivelului de călcare de secol IV p.Chr., primul nivel de călcare al clădirii, reprezentat de podeaua de cărămizi evidenţiată în suprafeţele S30 şi S31. Această etapă istorică iniţială a edificiului constituie şi cea mai reprezentativă fază din punct de vedere arhitectural.
Artefactele descoperite în cadrul campaniei din anul 2019 sunt însemnate cantitativ şi foarte variate, deopotrivă tipologic şi din perspectiva încadrării cronologice. Ponderea cea mai însemnată o ocupă materialul ceramic, în special cel de epocă romano-bizantină (bizantină timpurie). Amforele de vin şi ulei sunt cele mai frecvente descoperiri (tipurile LRA1 şi LRA2), dar şi amforele care aduceau vin de import din Gaza, LRA LR4. De asemenea, vesela de servit masa (vasa escaria) este foarte bine reprezentată, prin boluri, străchini şi cupe, dar şi ulcioare sau căni, cu aport cantitativ important în inventarul descoperirilor din campania 2019. Din păcate, nu au fost evidenţiate vase ceramice întregibile; materialul din metal este şi el foarte fragmentar, distingându-se doar câteva monede din bronz.
Obiective pentru campania 2020
În urma campaniei 2019 considerăm încheiată săpătura propriu-zisă a edificiului cu absidă (principia). În următoarele două campanii ne propunem să cercetăm zona de la sud de această clădire, tocmai pentru a putea stabili eventuale legături urbanistice cu alte ansambluri contemporane. Suntem interesaţi, de asemenea, să elucidăm chestiunea descoperirilor frecvente de resturi de coloane din această zonă, respectiv a peristilului. Astfel, pentru campania de săpături din 2020 strategia de săpătură propune în mod concret trasarea a patru suprafeţe de 4 x 4 m, două câte două lateral dispuse faţă de capătul S36, zona peristilului din partea de sud a suprafeţei cercetate până în prezent.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
ilustratie-sector-vii-principia-cca-2020
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-vii-principia-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-vii-principia-cca-2020/fig-1-capidava-sector-vii-principia-2019.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu