Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetatea Capidava | Excavation Year: 2019

Excavation Year   2019
Epoch
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Early Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetatea Capidava
Site Sector Sectorul X (extra muros)
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dobrinescu Cătălin Site director Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Kelemen Beatrice Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Pinter Zeno-Karl Complexul Muzeal Naţional "Astra" Sibiu
Stoia Adrian Complexul Muzeal Naţional "Astra" Sibiu
Urduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.07
Report În cadrul campaniei din anul 2019 de la Capidava, cercetările arheologice de la Capidava s-au desfăşurat în două secţiuni distincte, intra şi extra muros:
1. Intra muros. Clădirea cu absidă (principia) din sectorul VII. Cercetări în sectorul coordonat de către MNIR, unde săpătura a reînceput în anul 2013 şi a fost proiectată conform unui plan multianual (cu carouri de 4 x 4 m, fără martori). Cercetarea s-a desfăşurat între 29.07 – 23.08.2019, cu un colectiv sub coordonarea MNIR, care mai reuneşte specialişti şi studenţi de la FI-UB/ MMB. În campania din anul 2019 au fost deschise şase noi unităţi de săpătură, numerotate S31-S36, dar cercetarea a continuat şi în alte suprafeţe deschise în ani anteriori. Suprafaţa totală cercetată a fost de 96 mp, cu o adâncime medie de cca. 1 m. 2. Sectorul de Est – sectoarele IV-V. În campania 2019 cercetările arheologice efectuate în Sectorul de Est s-au desfăşurat în principal pe latura de nord-est, spre curtina F, într-un edificiu nou, adosat curtinei şi denumit convenţional E2. Acest edificiu are în componenţa sa 3 încăperi distincte - C8A, C8B şi C7. Cercetările arheologice realizate în intervalul 23 septembrie – 18 octombrie în aceste trei compartimentări au acoperit o suprafaţă de circa 30,00 mp. În campania 2019 în sectorul estic al cetăţii de la Capidava au mai avut loc şi ample lucrări de conservare asupra edificiului E1, aflat în proximitatea curtinei G.
2. Extra muros. Necropola medio-bizantină (Sectorul X). Cercetarea din campania 2019 desfăşurată în perioada 08.07 – 19.07.2019 a continuat săpăturile sistematice anterioare (campaniile 2010-2018) în sectorul X, terasa B, concentrându-se asupra identificării şi cercetării limitei estice/ sud-estice a necropolei medio-bizantine. Au fost continuate săpăturile din secţiunile S VII şi S VIII deschise în anii precedenţi la nord şi respectiv vest de S VI. Până în prezent au fost cercetate sistematic 34 morminte din această parte a necropolei: 5 - 2010; 4 – 2013; 9 – 2014; 6 – 2016; 6 – 2017; 4 - 2018. Rezultatele campaniei 2019 constau în descoperirea a încă 5 morminte de înhumaţie, toate orientate V-E şi toate aparţinând unor copii (M 38-42).

Sectorul X (extra muros)
Suprafaţa cercetată: Cercetarea din anul 2019 a continuat cercetările anterioare din campaniile 2010-2018 de la Capidava, sector X, terasa B şi s-a concentrat în special asupra necropolei medievale de aici, în vederea surprinderii şi cercetării limitei sud-estice a acesteia. Cercetarea a fost continuată în secţiunile deschise în anii trecuţi, S VII şi S VIII, deschise la nord şi respectiv vest de S VI cu martor de 1 m.

Obiectiv / rezultatul cercetărilor arheologice din campania 2019: Campania 2019 din sectorul X extramuran al cetăţii Capidava a continuat cercetarea sistematică a necropolei medievale aflate la est de cetate, mai precis a limitei sale estice / sud estice. Până în prezent au fost cercetate sistematic 34 morminte din această parte a necropolei: 5 în campania 2010, 4 în campania 2013, 9 în campania 2014, 6 în campania 2016, 6 în campania 2017 şi 4 în campania 2018. Campania 2019 a continuat cercetarea secţiunilor S VII şi S VIII, deschise la nord şi respectiv vest de S VI cu martor de 1 m între ele şi a dus la descoperirea a 5 morminte de înhumaţie, toate orientate V-E şi toate aparţinând unor copii. Complexele sus-menţionate se prezintă astfel:
M 38 – Mormânt de copil (6-8 ani) aflat în caroul 2 (dinspre S) al S VII, parţial prins sub profilul de E al secţiunii. Groapa nu se distinge de solul din jur, galben prăfos, fin, cu fragmente ceramice mărunte, rar cărbune, oase de animal mărunte. Scheletul este aşezat în decubit dorsal, cu capul spre V, braţul stâng pe lângă corp, braţul drept pe bazin. Din inventarul mormântului menţionăm 194 mărgele de sticlă recuperate din zona gâtului (din care două fragmentare), un pandantiv globular de bronz din aceeaşi zonă şi doi cercei simpli, de asemenea din bronz. Adâncime la conturare: -0,90 m. Adâncime finală totală: -1,10 m.
M 39 – Mormânt de copil (nou născut sau prenatal) aflat în caroul 2 (dinspre N) al S VIII. Groapa al cărei contur nu se distinge în solul zonei este umplută cu pământ galben prăfos, specific zonei. Nu prezintă inventar. Adâncime la conturare: -0,75 m. Adâncime finală totală: -0,83 m.
M 40 – Mormânt de copil aflat în caroul 1 (dinspre S) al S VIII, prins foarte puţin în profilul de E al secţiunii (călcâiul drept) şi aflat la aproximativ 1 m distanţă de profilul sudic (picioarele ceva mai departe). Conturul gropii nu se distinge de pământul galben-cenuşiu din zonă, cu materiale arheologice bizantine. Scheletul a fost parţial deranjat, spre S, la conturare. Din inventarul mormântului menţionăm un cercel descoperit în partea de S a craniului şi un buton / pandantiv descoperit în partea de N (stângă) a craniului, lângă mandibulă, ambele din bronz. Adâncime la conturare: -0,90 m. Adâncime finală totală: -0,96 m.
M 41 – Mormânt de copil aflat în carourile 1-2 (dinspre S) ale S VIII, prins parţial sub profilul estic al secţiunii. Groapa al cărei contur nu se distinge în solul zonei este umplută cu pământ galben-cenuşiu, specific zonei. Scheletul fost orientat E-V, cu braţele pe abdomen. Partea dreaptă a fost parţial deranjată la conturare. Nu prezenta inventar. Adâncime la conturare: -0,80 m. Adâncime finală totală: -0,92 m.
M 42 – Mormânt de copil aflat la V de M 41, cu creştetul lipit de profilul V-ic al S VIII, în carourile 1-2 ale acesteia. Groapa al cărei contur nu se distinge în solul zonei este umplută cu pământ galben-cenuşiu specific zonei. Scheletul este orientat E-V şi a fost mare parte deranjat la conturare. Din inventarul mormântului menţionăm un cercel de bronz, descoperit sub craniu şi o mărgea cu fir de sticlă galbenă. Din umplutură menţionăm 2 monede (una fragmentară). Adâncime la conturare: -0,84 m. Adâncime finală totală: -0,94 m.
Inventarul mormintelor descoperite pe această terasă în campaniile anterioare (inel cu pentagramă, cercel-verigă, cercei semilunulari, butoni-pandantivi, brăţară, verigi, toate din bronz şi un pandantiv globular de sticlă, cercei cu montură biconică pe verigă) au dus la datarea mormintelor în secolul al X-lea – începutul secolului XI p.Chr. (1). Mormintele descoperite în campania 2019 şi inventarul lor (cu paralele în sud-estul Europei, în special din secolul al X-lea (2)) indică apartenenţa la acelaşi orizont de înmormântare.
În imediata apropiere a mormântului M 40, pe porţiunea dintre acest mormânt şi profilul sudic al S VIII şi sub martorul dintre secţiunile S VI şi S VIII, într-un strat cu urme de arsură, chirpici şi cărbune, a fost descoperită o „spatha” din fier puternic corodată, la adâncimea de -0,58 m. Pe baza contextului arheologic al descoperirii dar şi a anumitor elemente morfologice ale mânerului, piesa a fost datată în secolele VI-VII p.Chr. (3).
Desene/ fotografii realizate în 2019: Planurile secţiunilor S VII şi S VIII în actualul stadiu al cercetării, cu figurarea mormintelor M 38 – M 42; profilul de S al secţiunii S VIII. Fotografii digitale generale ale tuturor suprafeţelor aflate în lucru şi fotografii generale şi detaliate ale fiecărui mormânt, precum şi fotografii ale materialului special rezultat în urma campaniei.
Materialul arheologic din anul 2019: Marea majoritate a materialului arheologic recuperat constă în oase umane şi de animale. Oasele umane au fost descoperite în mare parte în conexiune anatomică, în morminte. Cele animale au fost descoperite disparat, în stratul de cultură din zonă sau în umplutura mormintelor. Ambele categorii au fost trimise pentru analize la Centrul de Biologie Moleculară din cadrul Institutului de Cercetare în Bio-Nano-Ştiinţe al Universităţii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca. Inventarul mormintelor se află în curs de restaurare. Din stratul de cultură au fost recuperate de asemenea mai multe materiale ceramice, care se află în depozitul şantierului. „Spatha” recuperată din capătul sudic al secţiunii S VIII, a fost curăţată şi restaurată în Laboratorul de Restaurare din cadrul Muzeului Olteniei – Craiova. Cronologic, materialul recuperat din complexe poate fi atribuit secolelor X – XI (cel aflat in situ), dar şi perioadei anterioare (în mare parte în poziţie secundară şi asociat cu primul). Spatha a fost atribuită cronologic secolelor VI-VII p.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes (1) Pinter, Z. K., Dobrinescu, C. I., Dragotă, A., Kelemen, B., Cercetări preliminare în necropola medievală de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanţa), Pontica, XLIV (2011), pp. 387-400.
(2) Radicevic, D., Archaeological sites from 10th -11th century in Čačak and the surrounding, Journal of the Serbian Archaeological Society, 19 (2003), pp. 223-247.
(3) Ionescu, L., Pinter, Z. K., Recuperarea, restaurarea şi conservarea unei „spatha” descoperite la Capidava, judeţul Constanţa, Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, XVI (2019), p. 296.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020/fig-14-capidava-sector-x.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020/fig-15-sectiunile-in-prim-plan-viii-plan-secund-dreapta-in-2019.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020/fig-16-m-38.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020/fig-17-m-38-detaliu-cu-margele-in-situ.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020/fig-18-m-38-detaliu-cu-cercel-in-situ.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020/fig-19-m-38-margele.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2019 Campaign. Report no. 81, Capidava, Cetatea Capidava.<br /> Sector ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2019/01-sistematice/081-topalu-ct-capidava-s/ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020/fig-20-spatha-in-situ.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu