Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Slava Rusă | Commune: Slava Cercheză | County: Tulcea | Site: (L)Ibida | Excavation Year: 2019

Excavation Year   2019
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Late Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Slava Rusă
Commune   Slava Cercheză
Site  (L)Ibida
Site Sector Turnul 10
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Andrei Laurențiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Lungi Ștefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mărgineanu Narcis Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Site director Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Moga Iulian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Năsuescu Răzvan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Talabă Paul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tofan Alexandru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
National Arch. Record Site Code 161277.01
Report Cercetările din campania 2019 s-au desfăşurat, pe mai multe sectoare, în perioada iulie-septembrie şi au fost finanţate de Ministerul Culturii, ICEM Tulcea, Università degli Studi di Sassari, Asociaţia Ibida Tulcea şi de Gianni Alexandrescu din Iaşi. În paralel, s-a prelucrat şi depozitat materialul descoperit.

Campania din 2019 a vizat continuarea dezvelirii zidului de incintă al cetăţii romane de epocă târzie în proximitatea Turnului 10. În acest scop a fost continuată săpătura pe direcţia nord- sud în secţiunea S8, deschisă anul trecut. Totodată, s-a urmărit punerea în valoare a laturii de vest a Turnului 10, descoperită anul precedent. Este remarcat un strat puternic de arsură, corespunzător probabil invaziei cutrigurilor de l mijlocul secolului al VI-lea p. Chr. În paramentul exterior se observă şi urmele reparaţiei de epocă iustiniană. Rezultatul cel mai important a fost însă descoperirea (foarte probabil încorportat în fundaţie, dar săpătura ulterioară va confirma) a unui zid cu mortar, perpendicular pe paramentul exterior a l zidului de incintă, care are o structură asemănătoare cu cea azidurilor de epocă romană târzie găsite în fundaţia curtinei G. După toate probabilităţile, având în vedere şi adâncinea la care a fost descoperit acest zid (-2,40 m faţă de nivelul actual de călcare), ne aflăm în faţa unui fragment de constructţie datând din epoca Principatului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu