Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Tropaeum Traiani | Excavation Year: 2020

Excavation Year   2020
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Tropaeum Traiani
Site Sector Străzile ABV IV, AV 2’ şi AV 3
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drăghici Filica Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti
Ionescu Mihai Severus Baza 90 Transport Aerian Otopeni
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report Strada AV3, axă de circulaţie nord-sud, amplasată în sectorul A din cetatea Tropaeum Traiani (fig. 1), permitea în antichitatea târzie fluidizarea traficului uman şi comercial spre nordul oraşului şi defluirea acestuia spre strazile adiacente, ABV IV şi ABV II, ce încadrează la sud şi nord bazilica episcopală (vezi şi F. Scurtu, Al. Barnea, Geofizica în arheologie, aplicaţii în România, planşe). Traseul străzii s-a conturat în urma excavaţiilor efectuate în anii precedenţi, când nou deschisele secţiuni S 11 şi S 13 au prefigurat intrarea spre această nouă tramă stradală. Aceasta are lăţimea de 4 m şi este delimitată la vest de edificiul A 11 şi la est de edificiul A 9 (fig. 2). În primii metri este pavată cu lespezi mari de calcar (1,20 x 0,30 m), păstrate până la intrarea în primul edificiu. Cercetările desfăşurate în anii următori au evidenţiat atât strada cât şi clădirile limitrofe. Pavajul sus menţionat stă pe un nivel de substrucţie brun, tasat cu piatră. Pe traseul străzii au fost identificate trei socluri cu bazele de coloană aferente (fig. 3). Cercetările de anul acesta, de mică amploare, au permis degajarea celui de-al treilea postament, tamburul cilindric superior al acestuia fiind refolosit, ca şi în cazul celorlalte două, în structura pavajului străzii de secol VI p.Chr. Postamentele au dimensiunile de 0,60 x 0,60 m, plintele 0,50 x 0,50 m, tamburele cilindrice de bază 0,48 x 0,48 m, iar tamburele cilindrice superioare 0,44 x 0, 44 m. Cum am precizat în trecut, postamente şi baze de coloane cu dimensiuni identice întâlnim în cetate pe ambele axe de circulaţie principale, via principalis şi cardo. Distanţa dintre acestea este însă dublă (2,70 m) faţă de cea dintre soclurile identificate pe strada AV 3. Probabil, instalarea edificiului A 9 dezafectează acest portic, anterior străzii de secol VI p.Chr.
Deasemenea a fost degajat zidul încăperii A 9δ (încăpere dezafectată într-o anumită fază) şi a fost cercetat pragul de calcar din faţa intrarii în curtea exterioară a edificiului A 9. Este o amenajare rudimentară, probabil de sfârşit de secol VI p.Chr. În structura zidului în care este integrat pragul găsim blocuri de calcar nefasonate, fragmente de coloană, etc (fig. 4), aspect ce aminteşte de “zidurile barbare” din perioada de dinainte de căderea oraşului. Pe prag au fost identificate două fragmente de opaiţe.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu