Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Enăcheşti | Commune: Bereşti-Tazlău | County: Bacău | Site: Livada Şcolii | Excavation Year: 2020

Excavation Year   2020
Epoch
Prehistory;
Bronze Age;
Hallstatt;
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.)
Periods
Prehistory;
Bronze Age;
Hallstatt;
Roman Period;
Early Medieval Period;
Late Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Enăcheşti
Commune   Bereşti-Tazlău
Site  Livada Şcolii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Istina Lăcrămioara Elena Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Măgureanu Andrei Mircea Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Plăcintă Tiberiu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Prisecaru Dănuţ Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
National Arch. Record Site Code 21365.01
Report Cercetarea arheologică a fost determinată de lucrările pentru construirea unei noi conducte destinată transportului de gaz în cadrul proiectului „DEZVOLTĂRI ALE SNT ÎN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE A ZONEI PRECUM ŞI A ASIGURĂRII CAPACITĂŢILOR DE TRANSPORT SPRE REPUBLICA MOLDOVA”, dezvoltat de Societatea Naţională de Transport de Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaş.
În Repertoriul Arheologic Naţional, precum şi în literatura de specialitate, nu sunt menţionate situri arheologice în zona satului Enăcheşti, com. Bereşti-Tazlău, jud. Bacău.
Situl de la Enăcheşti, aşa cum a fost delimitat de diagnosticul arheologic din 2019, se află pe terasa râului Tarzlău, pe malul stâng al acesteia. Situl este amplasat în spatele şcolii, fiind traversat de livada acesteia, în dreptul intersecţiei DJ 118 cu DJ 118B, la 400 m vest de biserica catolică. El este la 650 m nord de confluenţa dintre cursurile Nadişei şi Tazlăului.
Cea mai mare parte a sitului este dispus pe un grind lat, aflat pe şesul Enăcheştilor, parte a culoarului Tazlăului, mărginit la vest de Depresiunea Tazlăului din care fac parte dealurile Boşoteni şi Fânărişului, aflate imediat la vest de sit. Întreaga suprafaţă a sitului este cultivată în prezent.
Suprafaţa investigată a sitului a fost decapată mecanizat, situaţiile arheologice fiind cercetate strict manual, prin secţionarea complexului pe un ax median. Pentru planul general s-a folosit o staţie totală Leica. Materialul arheologic a fost recoltat pe complexe, precum şi pe situaţii stratigrafice.
Situl se află într-o zonă cu depuneri sedimentare din miocenul inferior, potrivit hărţii geologice din 1978, editată de Institutul Geologic al României, foaia L_35_XV_21 Bacău. În general, pe toată întinderea suprafeţei cercetate variaţia solurilor întâlnite este redusă. Sub stratul vegetal (arabil, în cea mai mare parte, cu excepţia zonei de livadă) gros de circa 0,25-0,30 m, apare un strat argilos de culoare cenuşie, gros de cca. 30-35 cm, în care se distinge o uşoară pigmentaţie specifică locuirii antice, apoi un strat argilos de culoare gălbuie, steril din punct de vedere arheologic.

Cercetarea celor 3.155 mp a condus la descoperirea a 160 de complexe arheologice:
Locuinţe adâncite – 8
Gropi de stâlp/ par – 29
Gropi cu depuneri – 29
Groapă de provizii – 1
Anexe – 2
Gropi contemporane de copaci (pomi fructiferi din livadă) – 90
Groapă contemporană (conductă) – 1

Delimitate în urma decapării şi cercetate integral, complexele arheologice au constat în special în gropi cu destinaţii felurite şi mai puţin în structuri de locuire. Potrivit materialului arheologic identificat în complexe, acestea se pot încadra, în special, în trei orizonturi cronologice diferite: preistorie (epoca Bronzului), epoca romană (geto-daci/carpi/carpică), ev mediu timpuriu (Dridu). Dincolo de acestea, sporadic au apărut şi materiale din Hallstatt, evul mediu târziu şi au fost identificate şi complexe contemporane.
Materialul arheologic identificat în complexele cercetate este reprezentat în marea majoritate de ceramică. Starea de conservare este în general cea de fragmentare puternică, fiind prezente şi fragmente ceramice de dimensiuni mai mari. Acestea din urmă permit identificarea unor caracteristici tipo-cronologice, care pot separa lotul ceramic în trei grupe: preistorică (epoca Bronzului), epoca romană (geto-daci/carpică/carpică) şi ev mediu timpuriu (Dridu). Desigur, aceste consideraţii sunt preliminare şi pot fi amendate de un studiu mai atent realizat în vederea publicării.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu