Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Căscioarele | County: Călăraşi | Site: La Borovină; Şuviţa Hotarului | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Călăraşi
Locality   Căscioarele
Commune   Căscioarele
Site  La Borovină; Şuviţa Hotarului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Munteanu Mircea
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei „Carol I”
National Arch. Record Site Code 101733.04 101733.11 101733.01 101733.16 101733.17 101733.18
Report A. "La Borovină; aşezări nefortificate; sec.IV-III a.Chr., geto-daci; sec.IV p.Chr., cult.Sântana de Mureş. Săpătură de salvare; 1988; Mircea Munteanu, Valeriu Sîrbu. Geto-daci: o locuinţă de suprafaţă; 2 gropi; cult.Sântana de Mureş: o locuinţă de suprafaţă. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.26. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.

B."Coinea"; morminte izolate; Hallstatt, cult.Basarabi; aşezare nefortificată; sec.IV-II a.Chr., geto-daci. Săpătură de salvare; 1988; Valeriu Sîrbu, Paul Damian, Elvira Safta. Cult. Basarabi: 2 morminte izolate, o groapă; geto-daci: 3 locuinţe de suprafaţă, 3 bordeie, o vatră exterioară, 15 gropi, o aglomeraţie de cioburi. V. Sîrbu, P. Damian, E. Safta, Istros, 6, 1992, p.25-30, 363-369. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi. C1."D'aia parte"; aşezare nefortificată (?), epoca neo-eneolitică; aşezare fortificată; geto-daci; morminte; cult.Tei. Cercetări sistematice; 1992-1995; Done Şerbănescu, Valeriu Sîrbu, Paul Damian. Cult.Gumelniţa: 2 locuinţe de suprafaţă; geto-daci: 15 locuinţe de suprafaţă, 19 gropi, 2 sanctuare. Fortificaţia: şanţ, val, zid din piatră fasonată. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.24-25. Materialul se află la Muzeul Arheologic Olteniţa.

C2. "D'aia parte"; necropolă, neo-eneolitic. Săpătură de salvare;1988-1989, 1992; Done Şerbănescu. Au fost cercetate 23 de morminte de înhumaţie, neolitice. Prin studiul inventarului arheologic descoperit, unele morminte au fost atribuite fazei de tranziţie de la civilizaţia Boian la civilizaţia Gumelniţa, iar altele fazei Gumelniţa A2. P. Cantemir, C. Bălteanu, Annuaire Roumain d'Anthropologie, 30, 1993, p.3-7.

D. "Suharna"; aşezări nefortificate; sec.II-I a.Chr., geto-daci; sec.IX-X p.Chr. Săpătură de salvare; 1988; Paul Damian, Valeriu Sîrbu. Geto-daci: 3 locuinţe de suprafaţă, un bordei, 2 vetre exterioare, 3 gropi; evul mediu timpuriu: 2 locuinţe de suprafaţă, 3 bordeie, 5 cuptoare. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.26. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.

E. "Şuviţa Hotarului"; aşezări nefortificate; sec.IV-I a.Chr., geto-daci; sec.VI-VII; sec.IX-XI. Cercetări sistematice; 1988-1991; Valeriu Sîrbu, Paul Damian, Stănică Pandrea, Elvira Safta. Geto-daci: 24 locuinţe de suprafaţă, 2 bordeie, 7 vetre exterioare, 21 gropi, 2 aglomerări de fragmente ceramice; sec.VI-VII p.Chr.: 2 bordeie; evul mediu timpuriu: 9 bordeie, un cuptor, 2 gropi. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.26. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi. F. "Valea Coşarului"; aşezări nefortificate; Bronzul mijlociu, cult.Tei; sec.IV-I a.Chr., geto-daci; sec.IX-X p.Chr. Cult. Tei: o locuinţă de suprafaţă, o groapă; geto-daci: 7 locuinţe de suprafaţă, 2 gropi; evul mediu timpuriu: o locuinţă de suprafaţă, 3 bordeie, un cuptor. V. Sîrbu, P. Damian, Istros, 6, 1992, p.11-16, 333-342. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu