Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Caransebeş | County: Caraş-Severin | Site: Sat Bătrân | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Caransebeş
Commune   Caransebeş
Site  Sat Bătrân
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bona Petru Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Rogozea Petru Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
National Arch. Record Site Code 51029.05
Report Aşezare, cult. Coţofeni; necropolă tumulară dacică, sec.III-II a.Chr; edificiu de cult, epocă romană. Săpătură de salvare; 1983. Este vorba, probabil, de o necropolă tumulară dacică a anticului Tibiscum, peste care a fost construit un sanctuar fanum, închinat, în perioada romană, lui Apollo. I. Piso, P. Rogozea, Ein Apolloheiligtum in der nähe von Tibiscum, ZPE, 58, 1985, p.211-218; P. Bona, P. Rogozea, ActaMN, 22-23, 1985-1986, p.439-451. Materialul arheologic se află depozitat la Muzeul Caransebeş.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu