Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mehadia | County: Caraş-Severin | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Mehadia
Commune   Mehadia
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Țeicu Dumitru Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Pascu Ștefan Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 53283.05 53283.09
Report A. "Şanţul Mic"; Fortificaţie medievală; sec.XV-XVI. Săpătură de salvare; acad. Ştefan Pascu, Dumitru Ţeicu. Fortificaţia a fost semnalată încă de la sf.sec.XIX, de către F. Milleker, care considera că aparţine epocii romane târzii. Scopul cercetării a fost acela de a lămuri planul fortificaţiei amplasate în intravilanul Mehadiei şi cronologia acesteia. S-a constatat astfel, existenţa pe malul râului Belareca, la poalele dealului Grad (care de altfel adăposteşte o altă fortificaţie medievală din sec.XIV), a unei noi fortificaţii cu plan triunghiular care avea 3 turnuri - 2 rectangulare şi unul octogonal. Construcţiile moderne au deranjat şi demantelat în cea mai mare parte zidurile cetăţii. F. Milleker, Dolmagyarórszág regiseg léletek, II, 1895, p.45-46. Materialele se păstrează la Muzeul din Reşiţa.

B. "Ulici"; biserică din zid şi necropolă; sec.XIV. Cercetări sistematice; Ştefan Matei, Dumitru Ţeicu. Cercetările din zona "Ulici", situată pe malul râului Belareca, la 2 km est de Mehadia, au vizat o aşezare medievală timpurie din sec.XII şi o biserică din zid. Biserica era compusă dintr-o navă cu dimensiunile de 10 m x 9,70 m şi un altar rectangular de 5,60 m x 7,30 m. Pe latura nordică a bisericii a fost ridicată o sacristie de 5 m x 6 m. În jurul bisericii au fost săpate 16 morminte orientate după ritul creştin. Inventarul funerar a fost modest, remarcându-se doar un inel sigilar ce avea gravată imaginea unui vultur bicefal. D. Ţeicu, Banatica, 12/1, 1993, p.238. Materialele sunt depozitate la Muzeul judeţean Caraş-Severin - Reşiţa.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu