Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Ghida | Commune: Balc | County: Bihor | Site: La Ţigănuş | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Ghida
Commune   Balc
Site  La Ţigănuş
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Haimovici Sergiu Site director Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
National Arch. Record Site Code 27365.01
Report Materialul determinat, care aparţine unui complex închis de cultură Coţofeni, este în cantitate mică, doar de 57 resturi osoase, în totalitate mamifer, dar are avantajul că este foarte bine datat şi totodată, singurul deocamdată din NV ţării, aparţinând acestei importante culturi.
Menţionăm că circa 30% din resturi provin de la animale sălbatice: cerb, căprior, mistreţ, bour, arătând importanţa vânătorii, dar furnizând şi date asupra ambientului din zona sitului, în perioada studiată.
Mamiferele domestice sunt reprezentate prin taurine, porcine, ovicaprine şi câine, cu excepţia porcinelor toate fiind folosite mai întâi pentru diferite scopuri utilitare şi abia ulterior, sacrificate, deci ca producătoare de carne (în afară de câine). Taurinele acoperă ca frecvenţă jumătate din întregul material determinat, şi astfel acoperă, prin cantitatea lor, dar având în vedere şi talia lor specifică mare, mai bine de 50 % din cantitatea de proteine animale necesară populaţiei umane din aşezare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu