Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Var | Commune: Obreja | County: Caraş-Severin | Site: La dos | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Var
Commune   Obreja
Site  La dos
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Barac Raluca Muzeul "Teoharie Antonescu", Giurgiu
Barbu Vasile Muzeul "Teoharie Antonescu", Giurgiu
Schuster Cristian Muzeul "Teoharie Antonescu", Giurgiu
National Arch. Record Site Code 53416.01
Report Aşezare nefortificată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; epoca bronzului; Hallstatt timpuriu. Cercetări; 1988; Petru Rogozea. S-au identificat urme arheologice aparţinând cult.Coţofeni, grupului cultural Balta Sărată I şi unei aşezări hallstattiene timpurii. P. Rogozea, Thraco-Dacica, 16, 1-2, 1995, p.81-85. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul Caransebeş.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu