Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Nemţişor | Commune: Vânători | County: Neamţ | Site: Branişte | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Free Dacians
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Nemţişor
Commune   Vânători
Site  Branişte
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 125052.01
Report La Branişte, satul Nemţişor s-a descoperit cel mai mare cimitir din România, care aparţine "Culturii tumulilor carpatici" (CTC). Dintr-un total de 34 de movile identificate, au fost investigate până acum 21. Toţi tumulii cercetaţi au dat la iveală şi sticlă fragmentară, adesea topită în urma arderii, ceea ce îngreunează recunoaşterea formelor. Mai mult, adesea în diferite complexe a fost găsită sticlă de un tip deosebit, care avea în compoziţie o substanţă (sau substanţe) de natură organică în proporţie de peste 44 %; în cursul analizelor chimice s-a putut constata doar dispariţia acestei substanţe, care n-a putut fi identificată. În timpul cercetărilor s-au putut observa formele probabile ale unor brăţări şi mărgele sau perle pe care le avea sticla de acest tip; în contact cu aerul, fiind trecute şi prin foc, aceste vestigii s-au pulverizat în cea mai mare parte.
Dintre fragmentele mai bine păstrate au putut fi recunoscute resturile unei ceşti (tumul 8), ulcior (tumul 21), ca şi pereţii unui alt vas (tumul 30).
În continuare, se descriu tumulii 8, 21 şi 30, împreună cu anexele şi materialul apărut. Analiza descoperirilor confirmă apartenenţa culturală şi încadrarea cronologică (secolul IV).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu