Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Vărădia | County: Caraş-Severin | Site: Dealul Chilii | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Vărădia
Commune   Vărădia
Site  Dealul Chilii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bozu Ovidiu Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Iaroslavschi Eugen Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 54519.02
Report Aşezare; epoca bronzului; aşezare fortificată şi necropolă; Hallstatt (Ha B-C); castru de pământ; epoca romană, sec.II p.Chr. Cercetări sistematice; 1974-1993; Eugen Iaroslavschi, Ovidiu Bozu. Rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse până în prezent au pus în evidenţă urme de locuire aparţinând epocii bronzului, o aşezare hallstattiană şi un castru roman de pământ. În cursul campaniilor din anii 1993-1995, cercetările întreprinse la castrul de pământ de pe platoul dealului au pus în evidenţă elementele sale de fortificaţie (şanţ, val, palisadă), 2 barăci cercetate parţial, una situată pe latura de NE şi cealaltă pe latura de NV a castrului, o locuinţă construită din lemn situată în afara castrului pe latura de NE a platoului. Materialul arheologic rezultat până în prezent constă din ceramică romană în majoritate fragmentară, proiectile din piatră, vârfuri de lance şi suliţe, obiecte şi unelte din fier, piese din bronz, monede a căror serie este deschisă de un denar republican (M. Antoninus), datat 32-31 a.Chr., urmată de emisiile monetare din timpul împăraţilor Augustus, Tiberius Vespasianus şi Domitianus. Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul judeţean Caraş-Severin - Reşiţa.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu