Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Florescu Radu Muzeul Naţional de Istorie a României
Papasima Teodor Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report A. "Sector V"; săpături sistematice;
Sectorul V al cetăţii ocupă colţul estic; cercetat în anii 1955-1956, în nivelurile superioare, iar din 1975 încep săpăturile care vizează straturile romano-bizantine. Castru militar din sec.II p.Chr.; cetate romano-bizantină; cetate fortificată cu trupe de stratiotai, sec.IX-XI. Cercetările întreprinse între 1983-1992 au determinat dezvelirea a două încăperi-magazii, a unui complex termal, o stradă cu două canale; un pavaj central - sec.IV-VI.

"Sector I"; săpături; 1991-1992. A fost investigată, o parte, care mai rămăsese nedată la iveală în săpături anterioare, din bordeiul B118 şi aproape în totalitate bordeiul B127. Dacă primul bordei are pereţi de zidărie de piatră şi cărămidă şi colţuri rotunjite, iar celălalt se caracterizează printr-o groapă cu pereţii neamenajaţi, ambele tipuri au fost datate de cercetătorii de la Capidava în intervalul dintre mijlocul sec.IX - încep. sec.X.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu