Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Satu Nou | Commune: Oltina | County: Constanţa | Site: Valea lui Voicu | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Satu Nou
Commune   Oltina
Site  Valea lui Voicu
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 62510.02
Report Aşezări; cult.Cernavoda I; cult.Cernavoda III; Bronz final - Hallstatt timpuriu; Hallstatt mijlociu; aşezare getică fortificată, de tip dava. Cercetări sistematice; 1982-1992; Mihai Irimia, Niculae Conovici. Cult.Cernavoda I şi cult.Cernavoda III: materiale arheologice sporadice. Hallstatt: Babadag I-III; în faza mai veche apar şi materiale de tip Coslogeni. Aşezarea getică: prima fază a locuirii - sec.III a.Chr.; a doua fază a locuirii, sec.I a.Chr.-înc.sec.I p.Chr. Obiectivul "Valea lui Voicu" ocupă un promontoriu, astăzi de forma unui triunghi ascuţit, cu vârful înspre nord, cu lungimea de cca.300 m şi lăţimea max. de cca.100 m. Promotoriul este format din 2 platouri în pantă, cu o diferenţă de nivel între ele de cca.6 m. Pe platoul nordic s-au descoperit 9 niveluri getice de locuire; grosimea locuirii getice depăşeşte 5 m. Nivelurile I-III aparţin fazei a doua de locuire; nivelurile IV-IX aparţin primei faze. Sfârşitul primei faze de locuire a avut loc cu prilejul unuia dintre primele raiduri ale bastarnilor, de la sf.sec.III a.Chr. Aşezarea era fortificată în dreptul fiecărui platou cu câte un val de pământ şi şanţul adiacent. Platoul nordic era apărat şi de un zid de piatră, înglobat în val. Complexele hallstattiene sunt grupate, cu precădere, într-un sector al platoului nordic şi cuprind 2 niveluri. În acest spaţiu se află şi o zonă sacră a comunităţii hallstattiene, căreia îi aparţin 4 gropi cu depuneri umane (o groapă conţine 2 schelete, iar o altă groapă are o depunere parţială), precum şi 11 schelete de animale, alături de care apar şi oase umane izolate. M. Irimia, N. Conovici, Thraco-Dacica, 10, 1989, p.115-154; idem, Pontica, 23, 1990, p.81-96; 26, 1993, p.51-114; idem, Dacia, NS, 35, 1991, p.139-175; N. Conovici, SCIVA, 43, 1992, 1, p.3-14.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu