Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Târgu Trotuş | County: Bacău | Site: Ţarna Nouă | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Târgu Trotuş
Commune   Târgu Trotuş
Site  Ţarna Nouă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Artimon Alexandru Site director Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău
National Arch. Record Site Code 25834.01
Report Cercetările arheologice întreprinse la Tg. Trotuş în perioada 1975-1994 în aşezarea urbană medievală s-au soldat cu dezvelirea a 33 locuinţe, 10 cuptoare, 3 ateliere meşteşugăreşti, 18 gropi menajere, fundaţia unei biserici din secolul al XIV-lea şi o necropolă din secolele XV-XVII.
Investigaţiile arheologice din 1994 au avut ca obiect prioritar verificarea întinderii cimitirului medieval în zona de sud. Au fost investigate 20 morminte, din care 7 sunt din secolul XV, 10 din secolul XVI şi 3 din secolul XVII. Inventarul găsit la aceste morminte se compune din 5 monede (emisiuni de la Ferdinand I, Rudolf II şi Sigismund III), un nasture de bronz şi trei copci.
În cadrul raportului autorul menţionează că necropola a fost delimitată în toate zonele de nord, sud, est şi vest, fiind dezvelite un număr total de 190 morminte şi aparţine comunităţii orăşeneşti de rit ortodox, încadrată cronologic în secolele XV-XVII.
Un alt obiectiv ce s-a urmărit în 1994 a fost dezvelirea integrală a locuinţei - atelier depistată în 1993. În acest scop s-a prelungit caseta de verificare a locuinţei în partea de vest (3,25 x 1,70) şi s-a trasat o nouă casetă de 4,30 x 2,70 m în zona de est.
Cu acest prilej a fost cercetat cuptorul locuinţei care avea o adâncime până la baza lui de 1,35 m faţă de nivelul actual de călcare, iar grosimea arsurii era de 20 cm.
În suprafaţa cercetată s-au găsit, ca şi în 1993, numeroase coarne de bovine, cât şi zgură, oase calcinate, fragmente ceramice din secolele XV-XVI şi câteva obiecte de fier (două crampoane pentru încălţăminte, o verigă trilobată, un obiect pentru încuietoare la locuinţă şi mai multe cuie şi piroane.
S-a dovedit din nou că este o locuinţă - atelier în care se prelucrau coarne de bovine şi care conform datelor arheologice a fost construită la sfârşitul secolului al XV-lea şi a funcţionat până în a doua jumătate a veacului al XVI-lea.
În concluzia raportului autorul trece în evidenţă rezultatele cercetării arheologice de la Tg. Trotuş în perioada 1975-1994.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu