Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hârşova | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Neolithic;
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Hârşova
Commune   Hârşova
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Carsium
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 60810.01
Report B. Cetatea romană târzie
Am efectuat săpături în cetatea romană târzie Carsium continuând pe acelea întreprinse de colegii de la Universitatea din Constanţa şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din aceeaşi localitate. Fondurile au fost alocate de către Institutul de Arheologie din Iaşi şi de către Muzeul din Constanţa.
Campania a vizat, spre deosebire de aceea din 1993, adâncirea în secţiunea SI (orientată N-S), perpendiculară pe cursul Dunării şi situată în interiorul incintei cu turnul mare. Sub straturile şi nivelele medievale timpurii am reuşit să surprindem o suprafaţă locuită în sec. IV p.Chr., având, conform observaţiilor stratigrafice, mai multe nivele dintre care unele datate cu monede. Se remarcă, în mod deosebit, o locuinţă de suprafaţă ce a avut, probabil, pereţii construiţi din material lemnos şi în interiorul căreia au fost descoperite numeroase obiecte de ceramică, metal, os şi sticlă printre care amintim: trei cercei de aur, opt opaiţe întregibile, aplice şi ataşe de bronz, ponduri de plumb, ustensile de os şi bronz, fragmente diverse de vase ceramice şi de sticlă specifice sec. IV p.Chr.
Această locuinţă (poate un atelier ?) se află într-o curte marcată de câteva fragmente de zid cu ţigle romane. Am putut constata că în capătul de S al lui SI, stratul roman târziu este situat pe o umplutură aflată direct pe stânca de calcar a dealului, unde este amplasată cetatea. Între materialele refolosite din epoca romană timpurie, se remarcă un fragment de ţiglă cu ştampila unităţii de cavalerie care, în opinia noastră, a construit castrul roman Carsium şi care era "ALA GALLORUM FLAVIANA". O constatare de ordin general este aceea că, atât straturile romane timpurii, cât şi cele de sec. V-X au fost puternic afectate de construcţiile medievale mai ales prin amenajarea unor trasee de ziduri. Este de aşteptat ca în porţiunea nordică a secţiunii SI să apară elemente de construcţii monumetale, lucru sugerat de apariţia unui traseu de zid masiv absidat.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu