Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bumbeşti-Jiu | County: Gorj | Site: Gară | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Bumbeşti-Jiu
Commune   Bumbeşti-Jiu
Site  Gară
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bujor E.
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Ionescu D.
Marcu Mariana Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Marinoiu Gheorghe Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Nicolae Eugen Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Poenaru-Bordea Gheorghe Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Vlădescu Cristian M. Institutul de Cercetări Socio-Umane ``C.S. Nicolăescu-Plopșor``
National Arch. Record Site Code 79317.01
Report A. "Castrum" roman; Cercetări; 1981-1985;
Castrul roman se află situat în dreptul Km 82 al şoselei Târgu- Jiu - Petroşani, între Bârseşti şi Bumbeşti. Săpăturile au evidenţiat existenţa a două faze constructive: prima în anii 101-103, cea de-a doua încheiată în anul 201. În prima fază castrul a fost construit cu val şi şanţ, iar în a doua reconstruit din piatră. Distrus de Jiu, din el se mai păstrează astăzi doar 76,60 m din latura sudică şi latura estică de 168,80 m. Materialul arheologic rezultat constă din piese de armament (vârfuri de suliţe şi lănci), o calotă de coif roman, numeroase fragmente ceramice, cărămizi ştampilate, monede.

B. "Aşezarea civilă" aşezarea castrului roman. Cercetări 1991-1993;
Pe traseul unei secţiuni SII/1990 s-au identificat mai multe complexe arheologice - probabil ateliere meşteşugăreşti cu suprafaţa marcată şi consolidată cu pietre de râu, în care se prelucrau minereuri de fier şi sticla. Este vorba de complexul notate cu C5, C6, C7, C8, C9, C10, în cadrul cărora au fost identificate 10 gropi - cuptoare, unele special amenajate. La capătul sudic al SII/1990 a mai fost studiat un cuptor de ars oale (C2) prevăzut în faţă cu o groapă a olarului de formă rectangulară. Caracterul meşteşugăresc al acestor complexe este susţinut şi de un bogat material arheologic adecvat.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Cr. M. Vlădescu, Armata romană în Dacia Inferior, Bucureşti, 1983, p.74-77; idem, Litua, Târgu-Jiu, 3, p.132-136; idem, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986, p.18-25. C. Andonie, R. Avram, R. Băjenaru, 65 de ani de arheologie militară, Bucureşti, 1994, p.24-25.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu