Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Păişani | Commune: Stoin | County: Gorj | Site: Cetate | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Păişani
Commune   Stoin
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Gherghe Petre Institutul de Cercetări Socio-Umane ``C.S. Nicolăescu-Plopșor``
Marinoiu Vasile Institutul de Cercetări Socio-Umane ``C.S. Nicolăescu-Plopșor``
National Arch. Record Site Code 82350.01
Report Aşezare fortificată; Hallstatt; Latene. Săpătură de salvare; 1986-1987; Petre Gherghe, Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu. S-a cercetat o cetate geto-dacică, dublu fortificată pe direcţia nord-sud. Au fost identificate 2 niveluri de locuire: primul aparţine unui orizont atribuit cronologic Hallstatt-ului mijlociu, iar cel de al doilea aparţine Latene-ului geto-dacic, care îşi face apariţia la începutul sec.IV a.Chr şi care se pare că sfârşeşete în sec.II a.Chr sau, cel mai târziu, la începutul sec.I a.Chr. S-a identificat zona fortificată şi s-a secţionat cea dinspre vest, care avea, în momentul cercetării, o lungime de cca. 80 m. S-a stabilit că era compusă din şanţ, val şi bermă. Totodată s-au identificat urmele unor locuinţe de suprafaţă şi s-a recuperat un interesant material ceramic lucrat numai cu mâna, din pastă fină şi mai puţin fină. Lipseşte ceramica grosieră. P. Gherghe, Thraco-Dacica, 8, 1987, 1-2, p. 139-143. Materialele sunt depozitate la Muzeul din Târgu Jiu.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu