Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Galaţi | Site: Tirighina (cartier Barboşi) | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Galaţi
Locality   Galaţi
Commune   mun. Galaţi
Site  Tirighina (cartier Barboşi)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 75105.04
Report Bărboşi (sau Barboşi) fostă localitate de sine stătătoare, situată la sud-vest de vatra oraşului Galaţi, este inclusă în prezent în perimetrul municipiului dunărean. Pe înălţimea Tirighina au fost descoperite: vestigii din epoca bronzului, cult. Monteoru, fazele Ic2, Ic3; vestigii din Hallstatt-ul târziu sec.VI-V a.Chr; o cetăţuie geto-dacică cu 3 niveluri de locuire, sec.II a.Chr.- sec.I p.Chr.; un castellum roman, sec.II-III p.Chr. cu trei niveluri; un castrum. La sud şi sud-est de castellum se afla aşezarea civilă şi la vest şi nord necropole. Un alt castellum de pământ a fost descoperit la est de înălţimea Tirighina. Trupele care au staţionat la Bărboşi sunt: vexillationes din Legio I Italica şi Legio V Macedonica; Cohors II Mattiacorum; Classis Flavia Moesica; Numerus Exploratorum Pannoniorum (?). Deşi distrusă de construcţii moderne, au putut fi reconstituite parţial terasele incintelor principalelor complexe. Au fost descoperite complexe de cult, funerare, materiale arheologice deosebite. Este atestată, de asemenea, prezenţa unor divinităţi greco-elenistice, romane, orientale, ca şi prezenţa primilor creştini. Punct strategic al limesului transdanubian al Moesiei Inferior, antrepozit de mărfuri în preajma vărsării Siretului în Dunăre, aflat şi pe drumul de legătură între Moesia Inferior şi Dacia, Bărboşi a fost un însemnat focar de romanitate.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography N. Gostar, Cetaţi dacice din Moldova, Bucureoti, 1969, p.29-35. S. Sanie, Civilizaţia romana la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei, Iaşi, 1981; idem, ArhMold, 11, 1987, p.103-110; 12, 1988, p. 53-103; 14, 1991, p.45-55; 15, 1992, p.71-96.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu