Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Poiana | Commune: Nicoreşti | County: Galaţi | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Galaţi
Locality   Poiana
Commune   Nicoreşti
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 76905.01
Report Aşezări; epoca bronzului; Hallstatt mijlociu; geto-daci, sec.V a.Chr-II p.Chr.; necropolă tumulară geto-dacică. Cercetări sistematice; 1983-1992; Silvia Teodor, Mircea Nicu, Stela Ţau. Staţiune arheologică cu mai multe nivele de locuire, începând din epoca bronzului şi până la înc.sec.II p.Chr. Nivelul 4, format din mai multe straturi de locuire, aparţine unei aşezări geto-dacice de lungă durată cu un bogat material arheologic ce ilustrează etapele de evoluţie şi relaţiile intense cu civilizaţiile vecine. Se remarcă ceramica lucrată cu mâna şi la roată, produsă în ateliere proprii, în cadrul căreia vasele pictate ocupă un loc important, apoi ceramica de import grecească şi romană, în special un mare număr de amfore şi vase de lux, precum şi o mare cantitate de unelte de fier, ilustrând diferite meşteşuguri practicate în zonă. O pondere însemnată în cadrul inventarului arheologic îl au şi alte descoperiri cum ar fi vasele de sticlă, monedele autohtone şi străine, obiecte de port şi podoabă etc. Radu Vulpe, Piroboridava, 1931; idem, Dacia, 3-4, 1933, p.253 şi urm.; idem, SCIV, 1, 1951, p.177-216; 3, 1952, p.191-230; idem, Dacia, 1, 1957, p.143-164; S. Teodor, M. Nicu, S. Ţau, Thraco-Dacica, 8, 1987, p.133-137; S. Teodor, Carpica, 23, 1, 1992, p.115-124; S.Teodor, V. Mihăilescu-Bârliba, ArhMold, 16, 1993, p.121-129; S. Teodor, C. Chiriac, ArhMold, 17, 1994, p.183-222.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu