Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mironeşti | Commune: Goştinari | County: Giurgiu | Site: Coastă, La Panait, În vale, Malul Roşu | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Bronze Age;
Latene;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Restoration of Historic Monuments
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Mironeşti
Commune   Goştinari
Site  Coastă, La Panait, În vale, Malul Roşu
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cantacuzino Gheorghe I. Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 103390.01 103390.02 103390.03 103390.05
Report A. "Coastă"; aşezări; cult.Glina; cult.Tei; civilizaţia getică, sec.II-I. Săpătură de salvare; 1988;
S-au descoperit complexe Tei III şi getice. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

B. "La Panait"; aşezare; cult.Tei. Săpătură de salvare; 1988;
S-au identificat locuinţe (una atelier).
Materialul este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

C. "În vale"; aşezări; cult.Sântana de Mureş, cult. Dridu. Săpătură de salvare; 1988; Vasile Barbu. S-au descoperit: un cuptor de ars ceramică (cult.Sântana de Mureş) şi o locuinţă Dridu.
Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

D. "Malul Roşu"; aşezări; Bronz târziu (TeiV + Coslogeni ?); geţi, sec.II-I a.Chr. Săpătură de salvare; 1988;
S-a identificat un strat getic, sec.II-I şi câteva fragmente ceramice din Bronzul târziu. În zona ruinelor fostei curţi boiereşti a lui Şerban din Coiani, devenit domnul Ţării Româneşti Radu Şerban (1602-1611), au fost descoperite sporadice urme dacice din sec.II a.Chr. şi o groapă cu fragmente ceramice din sec.XV. Au fost obţinute date privind edificiul ridicat în ultimele decenii ale sec.XVI şi transformat în 1/2sec.XVII. Pivniţele aveau două travee longitudinale separate de pile de zidărie, bolţi semicilindrice susţinute de arcuri, un gârlici cu foişor deasupra sa, spre sud. Casa depăşea în dimensiuni pivniţa. La nord, spre marginea terasei înalte a Argeşului, avea un portic cu arcuri sprijinite de pile de zidărie. Spre vest se aflau alte încăperi deasupra nivelului solului, probabil etajate.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.37-38.
C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.38-40.
V. Barbu, SympThrac, 8, Tulcea, 1989, p.379-380.
C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.40. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu. E. Ruine curte feudală; geto-daci; sec.XVI-XVII. Cercetări de salvare; 1988.
Gh. I. Cantacuzino, Gh Sion, BCMI, an I, 1-2, 1990, p.62-69.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu