Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului) | Commune: Orăştioara de Sus | County: Hunedoara | Site: Dealul Grădiştii | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului)
Commune   Orăştioara de Sus
Site  Dealul Grădiştii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Daicoviciu Hadrian Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Florea Gelu Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Gheorghiu Gabriela Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Glodariu Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Iaroslavschi Eugen Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Rusu Adrian Andrei Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Rusu Adriana Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
National Arch. Record Site Code 90397.01
Report Aşezări şi fortificaţii dacice şi romane, databile de la sf.sec.II/înc.sec. I a.Chr. până în sec. II p.Chr. Cercetare sistematică şi de salvare.
A. Costeşti - "Cetăţuie"; s-au cercetat valul în formă de potcoavă, databil la sf.sec.II a.Chr., "valul roşu" care are trei faze, ultimele două constând din palisade complexe şi s-au adus precizări pentru eşalonarea construcţiilor din cetate (turnurile-locuinţă, zidul de incintă). B. Costeşti - "Blidaru"; la fortificaţie s-a precizat o fază de construcţie încadrată cronologic în intervalul dintre cetatea I şi cetatea II (sec.I p.Chr.) şi, în "Pietroasa lui Solomon", s-a cercetat terasa cu sanctuarul patrulater care are două niveluri: în primul se afla un atelier metalurgic, în cel de al doilea sanctuarul cu plinte de calcar. C. Dealul Grădiştii - Sarmizegetusa Regia; la fortificaţie s-au stabilit traseul zidului de incintă dacic, proporţiile extinderii ei după 106 şi s-a cercetat valul roman care porneşte de la poarta de sud. În zona sacră s-au cercetat primul nivel de pe terasa a X-a (consta dintr-un sanctuar patrulater cu pilaştri şi coloane de calcar şi din construcţii complementare), cele două niveluri de pe terasa a IX-a (unul dacic, celălalt roman), s-a descoperit intrarea în sanctuarul mare circular şi s-au făcut precizări sratigrafice şi cronologice. În aşezarea civilă s-au cercetat locuinţe şi construcţii complementare (hambare mai ales) databile în sec.I p.Chr.
Materialele descoperite se păstrează la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Cluj-Napoca şi la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane - Deva.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography H.Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I.Glodariu, Cetăţi şi aşezări dacice în sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1989, (capitolul Istoricul cercetărilor, până inclusiv în 1989); G.Florea, ActaMN, 26-30, I/1, 1989-1993, p.33-38; G.Gheorghiu, Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj, 1994, p.43-45; I.Glodariu, E.Iaroslavschi, A.Rusu, Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştiei, Bucureşti, 1988; idem, EphemNap, 2, 1992, p.57-68; I.Glodariu, ActaMN, 26-30, I/1, 1989-1993, p.19-25; 32, 1, 1995, p.119-134; E.Iaroslavschi, ActaMN, 26-30, I/1, 1989-1993, p.27-32; A.Sion, RMI, 2, 1985, p.3-12.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu