Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Galaţi | Site: Tirighina (Barboşi) | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Galaţi
Locality   Galaţi
Commune   mun. Galaţi
Site  Tirighina (Barboşi)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 75105.04
Report Săpăturile arheologice de la Barboşi-Galaţi s-au desfăşurat într-o zonă situată la sud şi sud-vest de Castellum, a cărei cercetare a început în anul 1989 fiind întreruptă până în 1994.
Săpăturile efectuate în grădinile unor locuitori din Barboşi - limitate deci ca posibilitate de extindere - au avut totuşi rezultate bune. Astfel, în campania anului 1989 a fost descoperită o ţiglă cu ştampilă neatestată până atunci la Barboşi şi alte materiale interesante. A fost verificat traseul spre sud al zidului de vest al castrului şi existenţa zidului sudic.
Săpăturile din anul 1994 au fost continuate spre est, în aceeaşi zonă, în grădina locuitorului Gheorghe Toader. Începută printr-o secţiune de 15,00 x 2,00 m pe direcţia N-S prelungită apoi, spre sud cu încă 5 m., săpătura a prilejuit descoperirea unor complexe de locuire mai bine păstrate în nivelul al III-lea.
Urmele de locuire coboară sub -3,20 m de la nivelul actual. Între M-8,5 şi M 14 a fost deschisă spre est cas I - 94 pe cuprinsul căreia au fost delimitate parţial două locuinţe cu temelii de piatră fără mortar păstrate.
Caseta va fi extinsă spre est şi vor fi cercetate complexele amintite.
Materialele descoperite: O foarte mare cantitate de ţigle, unele aproape întregi, până acum nici una cu ştampilăl amfore de dimensiuni mici şi mijlocii, ceramica romană de mare varietate, doar opaiţe întregi; ceramică dacică fragmentară; sticlă fragmentară; diverse obiecte mici de fier ş.a.
La data întocmirii acestor însemnări, materialele se află încă la Galaţi şi nu au fost prelucrate.
La săpături au luat parte Silviu Sanie şi Victor Cojocaru.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu