Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Stelnica | County: Ialomiţa | Site: Grădiştea Mare | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ialomiţa
Locality   Stelnica
Commune   Stelnica
Site  Grădiştea Mare
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Conovici Niculae Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Matei Gheorghe Muzeul Judeţean Ialomiţa
National Arch. Record Site Code 94508.03
Report Aşezări; neolitic, cult.Boian; Bronz final, cult.Coslogeni; necropolă getică, sec.IV-III a.Chr. Cercetări sistematice şi de salvare; 1987-1992;
Urmele de locuire din neolitic şi din epoca bronzului sunt sporadice. Necropola a fost puternic afectată din evul mediu şi până în vremea noastră prin construcţia de bordeie, saivane, anexe gospodăreşti, îar în vremea din urma lucrării de canalizare, construcţii din materiale durabile, deplasări de pământ cu mijloace mecanice. De aceea, cea mai mare parte a depunerilor arheologice sunt distruse. Totuşi au fost găsite acele complexe care se adânceau în solul viu (morminte, gropi). Până în 1992 au fost cercetate 151 morminte, dintre care 67 sunt de înhumaţie (44,37%), 60 de incineraţie cu groapa rotundă (39,73%) şi 23 de incineraţie cu groapa alungită (15,23%). Unul este modern, altul probabil neolitic şi un al treilea aparţine sf.epocii bronzului sau încep.epocii fierului. De asemenea, au mai fost cercetate 49 de gropi cu datări diferite (Coslogeni, getice - de ofrande, medievale şi moderne), precum şi alte complexe de locuire târzii care au deranjat spaţiul necropolei. Mormintele de înhumaţie, prin inventar şi orientare, aparţin aceleiaşi populaţii getice, ca şi mormintele de incineraţie. Majoritatea se datează în sec.IV a.Chr. Până în prezent, aceasta este necropola getică cu cele mai multe morminte de înhumaţie (cca.1/3 din total). Materialele sunt depozitate la Muzeul judeţean Ialomiţa - Slobozia.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu