Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Crăsanii de Jos | Commune: Balaciu | County: Ialomiţa | Site: Piscul Crăsani | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ialomiţa
Locality   Crăsanii de Jos
Commune   Balaciu
Site  Piscul Crăsani
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Conovici Niculae Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Neagu Marian Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi
Rența Elena Muzeul Judeţean Ialomiţa
National Arch. Record Site Code 92934.01
Report Aşezări nefortificate; neolitic, cult.Boian-Bolintineanu; Hallstatt timpuriu; geţi, sec.IV-III a.Chr.; aşezare getică fortificată; sec.II a.Chr-I p.Chr. Cercetări sistematice; 1983-1987; Niculae Conovici, Marian Neagu, Elena Renţa. În campaniile din 1983-1987, săpăturile s-au concentrat pe mamelonul estic al "piscului", unde a fost cercetată integral zona sacră a aşezării getice fortificate, cuprinzând 3 nivele succesive. Aici se află un "temenos" de formă rectangulară, cu orientarea SSE-NNV, având în mijloc un altar de lut decorat (eschara); de jur împrejur se aflau clădiri cu pereţii ridicaţi pe talpă de lemn, cu mai multe încăperi şi numeroase gropi de provizii şi de cult. Sub aceste construcţii au fost identificate 2 gropi getice din sec.IV-III a.Chr. şi o locuinţă neolitică. De asemenea, a fost cercetat sistemul defensiv al aşezării, format dintr-un val de pământ (azi dispărut) şi 2 şanţuri de apărare de formă rectangulară. În ultima campanie s-au făcut şi unele sondaje de verificare pe mamelonul vestic, unde au fost descoperite, între altele, resturi din alte două altare decorate, depuse în gropi.
Materialele sunt depozitate la Muzeul judeţean Ialomiţa - Slobozia, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" şi la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography N. Conovici, Thraco-Dacica, 8, 1987, p.92-99.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu