Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mitoc | County: Botoşani | Site: Malu Galben | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic
Periods
Palaeolithic
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Botoşani
Locality   Mitoc
Commune   Mitoc
Site  Malu Galben
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Chirica Valentin-Codrin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Chirica Vasile Site director Institutul de Arheologie Iași
Haesaerts Paul Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din Bruxelles
Otte Marcel Universitatea Liege, Franța
National Arch. Record Site Code 38385.02
Report Colaborarea instituită cu specialiştii din Belgia a avut drept rezultat evidenţierea caracterului locurilor umane din această staţiune pluristratificată.
Prin utilizarea tehnicii de calcul s-a reuşit plasarea bidirecţională a tuturor complexelor de locuire - vetre, ateliere de cioplire şi a resturilor de ocupare umană: piese de silex, resturi faunistice, evidenţiindu-se şi prin acest procedeu tehnologic, caracterul cvasi-permanent al locuirilor umane între 32.000-20.000 B.P.
Prin confruntarea tuturor datelor de cronologie absolută, obţinute de la laboratoarele din Olanda, S.U.A. şi Anglia, deşi staţiunea de la Mitoc-Malu Galben are cele mai multe datări de profil din întreaga ţară, s-au eliminat rezultatele contradictorii, neconcordante sau acele oferite fără o bază ştiinţifică reală (exemplu - Laboratorul GEOCHRON-S.U.A., pe ale cărui fişe s-a precizat absenţa unei activităţi radioactive). Prin utilizarea principiului de 2 sigme s-a ajuns la obţinerea unei scheme cronologice credibile şi coerente.
Lipsa unui specialist în paleofauna pleistocenă a determinat efectuarea acestor studii în Belgia. S-a constatat că resturile menajere aparţin unei multitudini de specii - carnivore şi ierbivore, cu excepţia renului, prezent doar prin fragmente de coarne, căzute în mod natural, nu rezultate în urma vânătorii.
S-a constatat că prezenţa resturilor menajere osoase este strâns legată de descoperirea microgravetelor - piese de silex folosite la vânătoare.
Analizele geo-pedologice au creat posibilitatea stabilirii unei secvenţe stratigrafice reale şi a unor cicluri climatice şi sedimentare, evidenţiind caracteristicile mediului în momentele locuirii umane.
Analiza utilajului litic, pe criterii moderne, europene, marchează caracteristicile cultural-cronologice ale locuirilor de la Mitoc-Malu Galben. Aurignacianul clasic şi Gravettianul, ambele de origine în zonele central-europene.
Toate aceste analize, rezultatele lor, determină încadrarea staţiunii pluristratigrafice de la Mitoc-Malu Galben printre cele mai importante obiective paleolitice de pe întregul continent, cu valoare de punte de legătură între zonele centrale şi estice ale Europei.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu