Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Lăpuşel | Commune: Recea | County: Maramureş | Site: Ciurgău | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Maramureş
Locality   Lăpuşel
Commune   Recea
Site  Ciurgău
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Kacsó Carol Site director Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare
National Arch. Record Site Code 106434.01
Report A. Aşezare; bronz mijlociu, cult.Suciu de Sus; Bronz Târziu, grupul Lăpuş sau cult. Gáva; Hallstatt. Cercetări sistematice; 1992-1994;
Descoperirile din Bronzul mijlociu aparţin purtătorilor cult.Suciu de Sus. Ele provin cu precădere dintre resturile unei locuinţe de suprafaţă, al cărui plan a fost aproape în întregime conturat pe baza gropilor de pari. Se poate afirma acum cu certitudine că în prima fază a acestei culturi majoritară era ceramica striată, ea rămânând cantitativ cea mai numeroasă pe parcursul întregii evoluţii a culturii, precum şi în aspectul cultural imediat posterior, legat genetic de cult.Suciu de Sus - grupul Lăpuş. Pentru problemele sincronismelor cult.Suciu de Sus cu alte culturi ale epocii bronzului importantă este prezenţa în amintita locuinţă şi a unui fragment de vas Wietenberg II. Fără a proveni dintr-un complex, la Lăpuşel au apărut şi câteva fragmente ceramice canelate negre-roşii, care pot aparţine fie cult.Gáva, fie grupului Lăpuş. Separat, într-un strat deranjat de locuirile ulterioare, au fost găsite şi fragmente ceramice hallstattiene. Încadrarea lor cronologică şi culturală este dificilă. Ar fi posibil ca ele să dateze de la sfârşitul Hallstatt-ului mijlociu sau de la începutul Hallstatt-ului târziu. Importanţa lor constă mai ales în faptul că ele sunt primele atestări de locuire în Depresiunea Baia Mare posterioare sec.IX a.Chr.

B. Aşezări; epoca bronzului, prima fază a cult.Suciu de Sus; Hallstatt (sf.Hallstatt-ului mijlociu sau înc.Hallstatt-ului târziu); epoca romană; ev mediu timpuriu, sec.VII-VIII. Săpături sistematice; 1992; Carol Kacsó, Ioan Stanciu. Mai bine sunt păstrate complexele din epoca medievală timpurie, fiind cercetate 2 locuinţe şi mai multe gropi databile în sec.VII-VIII.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography C. Kacso, Apulum, 32, 1995, p.83-99.
C. Kacsó, Apulum, XXXII, 1995, p.83-99; I. Stanciu, EphemNap, 4, 1994, p.267-322.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu