Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bucu | County: Ialomiţa | Site: Pochina | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ialomiţa
Locality   Bucu
Commune   Bucu
Site  Pochina
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 93030.01
Report Punctul se află amplasat pe terasa râului Ialomiţa, în partea sudică a localităţii Bucu, situată la circa 10 km E de municipiul Slobozia, pe şoseaua Slobozia-Constanţa.
În anul 1994 au fost trasate 3 secţiuni (S XXII: 24,60 m x 2 m; S XIII: 33 m x 2 m şi respectiv, S XXIV: 47 m x 2 m), a fost prelungită una din secţiunile vechi pentru cercetarea unui bordei şi o casetă cu laturile: 5 m x 2 m. Orientarea secţiunilor este N-S.
Humusul arat, gros de 0,20-0,30 m, conţine rare fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI, dar nivelul acestei perioade a fost distrus de lucrările agricole contemporane. În arătură, alături de fragmente de amforă mărunţite, s-au găsit şi rare fragmente hallstattiene.
Humusul arat suprapune un strat de pământ cenuşiu-negricios-granulos, cu o grosime medie de circa 0,50 m. Materialul arheologic din strat şi complexe se datează în secolele IV-III p.Chr.
Urmează un strat de pământ cenuşiu-castaniu cu o grosime variind între 0,30-0,40 destul de sărac în fragmente ceramice hallstattiene.
Aşezarea geto-dacică (sec. IV-III a.Chr.)
A fost cercetat un singur bordei, de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, orientarea NE-SV şi laturile de 3,50-1,90 m. Podeaua şi vatra s-au păstrat doar parţial. Acestui nivel îi aparţine şi un număr de 30 gropi de formă rotundă şi ovală. Materialul ceramic descoperit în strat şi complexe este destul de sărac. Sunt documentate, atât categoria ceramicii de uz cu vase lucrate din pastă grosolană cu cioburi pisate în compoziţie (borcane, capace), dar şi categoria care cuprinde vase din pastă de bună calitate, cenuşie, lucrată la roată (căni, capace) şi ceramică de import (amfore, căni).
Aşezarea hallstattiană a fost descoperită şi cercetată o singură locuinţă de suprafaţă cu podeaua păstrată doar parţial, orientată E-V, fără instalaţie de încălzire. Nu au fost surprinse gropi de par. Materialul ceramic descoperit în strat şi locuinţă este destul de sărac şi fragmentar. Din categoria ceramicii de uz s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând unor vase tronconice cu brâu alveolat sub margine, fragmente de capace, iar din categoria ceramicii cu pastă de bună calitate, cele mai multe fragmente aparţin străchinilor cu margine invazată, caneluri oblice pe ea, de culoare negru, lustruit sau gălbui-lustruit, fragmente de ceşti cu toartă supraînălţată şi fragmente ceramice aparţinând vaselor bitronconice.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu