Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Reşca | Commune: Dobrosloveni | County: Olt | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Olt
Locality   Reşca
Commune   Dobrosloveni
Site  
Site Sector
Site name   Romula
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Negru Mircea Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
Popilian Gheorghe Centrul de Științe Sociale din Craiova
Vasilescu Marin
National Arch. Record Site Code 126754.01
Report Aşezări; neolitic; epoca bronzului; epoca romană, sec.II-III; sec.VI p.Chr.; ev mediu, sec.XIV-XV; necropolă; epocă romană, sec.II-III. Cercetări sistematice; 1983-1992;
Rezultatele cercetărilor de la obiectivele de epocă romană: 1) Centrul ceramic; s-au cercetat: a) un cuptor de ars ceramică cu pilon central; în lipitura pereţilor camerei de ardere s-a găsit o monedă la Marcus Aurelius; b) în strat: un tipar pentru medalioane cu figuri în relief, 4 monede - cea mai veche de la Hadrianus, cea mai nouă de la Severus Alexander. 2) Complexul de clădiri din stânga drumului Romula-Arcidava; s-au cercetat: a) o clădire cu mai multe camere şi două faze de existenţă; tehnica de construcţie: temelie din pietriş şi ziduri din cărămidă; s-au descoperit printre ruine fragmente de vase terra sigillata produse de ateliere din Gallia Centrală şi 6 monede - cea mai veche de la Hadrianus, cea mai nouă de la Severus Alexander; b) un complex de 4 cuptoare de ars ceramica; în două dintre ele s-au descoperit şarje de vase arse; în groapa de deşeuri s-au descoperit 40 de tipare pentru statuete şi medalioane cu figuri în relief, un tipar pentru capac de opaiţ cu figura zeului Sol, un tipar cu reprezentarea zeiţei Venus, fragmente de terra sigillata; c) un puţ care asigura apa olarilor, la cca.15 m de grupul de cuptoare; d) încă un grup de 3 cuptoare, la cca.35 m de grupul celor 4 cuptoare; două dintre ele erau cuplate în baterie având aceeaşi cameră de alimentare; în bateria de cuptoare s-au descoperit vase întregi de tipul celor cu 2 torţi, fragmente de statuete (s-au întregit 3 statuete care o înfăţişează pe zeiţa Venus); al treilea cuptor, distrus de o locuinţă de sec.VI p.Chr., conţinea vase întregi şi o monedă de la Filip Arabul. 3) Complexul de clădiri din dreapta drumului Romula-Arcidava; s-au cercetat: a) un complex de clădiri cu fundaţia de pietriş şi zid de cărămidă; b) o groapă de mari dimensiuni în care s-au descoperit: fragmente de terra sigillata din import, fragmente de amfore cu tituli picti şi o statuetă din bronz care înfăţişează un amoraş. 4) Zona de la nord de şanţul fortificaţiei atribuite lui Filip Arabul; s-au cercetat: a) clădiri a căror temelie a fost cercetată; b) un cuptor în afara clădirilor, în care s-au descoperit 7 monede - cea mai veche de la Antoninus Pius , cea mai nouă de la Severus Alexander; c) peste clădirile romane s-au descoperit 2 locuinţe medievale în care s-au găsit fragmente ceramice medievale şi 2 monede de argint de la Mircea cel Bătrân. 5) Atelier de cioplit piatra descoperit în zona necropolei; aici se confecţionau stele funerare şi sarcofagii; s-au descoperit: un fragment de stelă funerară cu inscripţie, deşeuri, 4 blocuri de piatră de mari dimensiuni (unele dintre ele aveau urme de prelucrare). 6) Necropola; s-au cercetat în total 39 de morminte: a) 32 morminte de incineraţie, din care 4 morminte de incineraţie în urnă, 3 morminte de incineraţie în groapă simplă, 12 morminte de incineraţie în groapă arsă ritual, 3 morminte în care arderea a fost făcută pe loc; b) 3 morminte de înhumaţie; c) 4 morminte care nu au putut fi determinate datorită deranjărilor suferite.
Materialele sunt depozitate la Muzeul din Caracal şi la Institutul de Cercetări Socio-Umane - Craiova.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Gh. Popilian, RM, 6, 1969, 2, p.167 şi urm.; idem, Dacia, NS, 16, 1972, p.145 şi urm.; 20; 1976, p.225-250; idem, SCIVA, 24, 1973, p.230 şi urm.; idem, Arhivele Olteniei, SN, 3, 1984, p.46-54; 5, 1986, p.89-90; idem, Materiale (a XV-a sesiune, Braşov), Bucureşti, 1983, p.324 şi urm.; a XVI-a sesiune, Tulcea, 1980, p.254-256; a XVII-a sesiune Ploieşti, 1983, Bucureşti, 1993, p.231-235; idem, Continuitatea populaţiei autohtone confirmată la Romula (în sec.IV-VI p.Hr.), în Contribuţii istorice, filologice şi etnografice, Craiova, 1980; idem, Sur les lampes avec la marques d'ARMENIVS, în RECRF Acta, Zürich, 34, 1966, p.81-90.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu