Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Carei | County: Satu Mare | Site: Staţie de Epurare, Grădinărie, Drumul Căminului, Kozard, Bobald II | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Satu Mare
Locality   Carei
Commune   Carei
Site  Staţie de Epurare, Grădinărie, Drumul Căminului, Kozard, Bobald II
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Németi Ioan Muzeul Judeţean Satu Mare
Sălceanu Ioan Muzeul Judeţean Satu Mare
National Arch. Record Site Code 136535.01 136535.05 136535.03 136535.04 136535.05 136535.14 136535.13
Report A."Staţie de Epurare"; aşezări; eneolitic, cult.Tiszapolgár, cult.Bodrogkeresztúr (cu elemente Hunyadihalom); ev mediu timpuriu, sec.XI-XIII. Săpătură de salvare; 1992; Ioan Németi, Ioan Sălceanu. La periferia construcţiilor moderne au fost executate 5 secţiuni mai mici fiind descoperite: o groapă menajeră aparţinând culturii Tiszapolgár; o locuinţă de suprafaţă (distrusă de arătură) şi 2 cuptoare cu boltă, pentru copt pâine, aparţinând feudalismului timpuriu.
B. "Grădinărie"; aşezare, cult.Bodrogkeresztúr (?). Săpătură de salvare; Ioan Németi. S-a stabilit existenţa unui singur nivel de locuire, identificat printr-o depunere foarte subţire de materiale arheologice: urmele a 2 vetre distruse de lucrările agricole; fragmente ceramice de culoare cărămizie sau cenuşie; puţin material litic; un fragment dintr-o statuetă zoomorfă; oase de animale. Materialul arheologic nu este îndeajuns de concludent; se pare că poate fi încadrat într-o fază timpurie a cult.Bodrogkeresztúr. I. Németi, ActaMP, 12, p.121-145.
C. "Drumul Căminului"; aşezare; cult.Cernavoda III (Boleraz ?); mormânt de înhumaţie, Latene (probabil celtic). Cercetări sistematice; 1992; Ioan Németi, Ioan Sălceanu. La marginea nordică a oraşului Carei, în partea dreaptă a drumului Carei-Cămin se observă o uşoară ridicătură, cu D. max.=60 m; arătura a deranjat partea superioară a stratului de cultură, depunerile arheologice fiind observate la -(0,30-0,50)m. În cele 4 secţiuni trasate au fost observate şi cercetate 3 gropi menajere conţinând fragmente ceramice, bucăţi de chirpic. S-au mai descoperit şi 2 vetre de foc, distruse de arătură. Aşezarea a avut un singur nivel de locuire, deranjat de lucrările agricole. Fragmentele ceramice aparţin eneoliticului târziu şi au analogii în cult.Cernavoda III (Boleraz ?). În prima secţiune a fost surprins şi un mormânt de înhumaţie. Scheletul era întins pe spate, orientat V-E, capul la V, faţa spre S. Scheletul aparţine unui adult. Groapa sepulcrală nu s-a conturat, scheletul aflându-se în stratul de cultură din eneoliticul târziu, la 0,50m. Nu s-au găsit piese de inventar funerar. Cu ani în urmă, în arătură, în zona mormântului s-au găsit fragmente ceramice celtice şi bucăţi mici provenind de la o brăţară celtică lucrată dintr-o placă subţire de bronz. Probabil, mormântul dezvelit de noi aparţine epocii La Tène.
D. "Kozard"; aşezare; neolitic târziu, cult.Herpaly. Săpătură de salvare; 1984, 1987; Ioan Németi. Lângă calea ferată Carei - Satu Mare, în hotarul satului Căpleni, în apropierea fostului canton CFR, în primăvara anului 1984 a fost executat un şanţ pentru o conductă de apă. Şanţul a intersectat o aşezare din neoliticul târziu. În profilul şanţului s-au conturat: un strat de cultură; locuinţe de suprafaţă; vetre de foc; gropi menajere. În toamna anului 1987, în partea cealaltă a căii ferate Carei - Satu Mare, în hotarul oraşului Carei, au fost executate trei canale de drenaj care au deranjat de asemenea mai multe complexe arheologice din neoliticul târziu. Zona atinsă în 1987 se numeşte Kozard, după numele unui sat dispărut în evul mediu. Din toamna anului 1987, din însărcinarea Institutului Român de Tracologie, s-au început săpături de salvare. Cu acest prilej s-au cercetat: 5 gropi menajare cu un bogat material litic şi ceramic, aparţinând unui orizont cultural din neoliticul târziu - cult.Herpaly. I. Németi, StComSatu Mare, 6-8, 1986- 1987, p. 24-26.
E. "Bobald II"; aşezări; cult. Baden; epoca bronzului;sec.II-IV; sec.V p.Chr. (gepizi). Săpătură de salvare; 1988; Petre Roman, Ioan Németi. În 1988, Institutul Român de Tracologie a efectuat un sondaj în aşezarea din perioada de tranziţie la epoca bronzului, aparţinând cult.Baden. Pe lângă materialele Baden, sondajul a pus în evidenţă şi existenţa unor urme sporadice datând din epoca bronzului, un nivel cu materiale din sec.II-IV p.Chr. şi o groapă cu materiale gepidice, datată în sec.V p.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography P. Roman, I. Németi, Cultura Baden în România, 1978, p.18.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu