Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cristeşti | County: Mureş | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Cristeşti
Commune   Cristeşti
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 114364.02
Report După o întrerupere de aproape 20 de ani, în cunoscuta aşezare romană de pe malul Mureşului, s-au reluat săpăturile arheologice care s-au desfăşurat în zona sud-estică singura nederanjată în cursul timpului. Restul acestei mari aşezări a suferit distrugeri însemnate prin reamenajarea albiei râului Mureş şi a Pârâului Cocoş prin amplasarea şi extinderea Combinatului Chimic, precum şi prin construcţiile din satul actual.
Plasate în funcţie de această situaţie săpăturile noastre - limitate de mijloacele financiare - s-au redus în acest an la trei secţiuni.
Secţiunea I (12 x 2 x 0,90 m.) orientată NV-SE a fost trasată în punctul situat la 500 m. distanţă de Combinat 50 m. faţă de drumul care lega satul Cristeşti de Mureşeni şi la 500 m. spre vest de linia ferată. S-a constatat un singur strat de cultură roman gros de 50-60 cm., care începe sub solul vegetal. Pământul virgin apare la 80-90 cm. adâncime. Locuinţe sau alte instalaţii nu s-au găsit. Materialul descoperit constă în cea mai mare parte din ceramică produsă la Cristeşti acesteia adăugându-i-se şi cioburi de vase terra sigillata de import. Demn de remarcat este un cap de teracotă reprezentând o divinitate romană produs probabil la Cristeşti.
Secţiunea II (15 x 1,50 x 1,20 m.(cu aceeaşi orientare, se găseşte la 300 m. de precedenta, spre Combinat. Între 0,50 şi 1,20 m, la diferite niveluri, s-a dat peste un drum (uliţă), construit din piatră de râu, care străbătea aşezarea pe direcţiile NV-SE. În stratul de cultură roman s-au descoperit cioburi de vase roşii cenuşii fine şi brune zgrunţuroase, lame de cuţit, cuie de fier, o aplică de bronz şi un sestertius de la Hadrian.
Secţiunea III (10 x 1 x 0,65 m.), orientată est-vest, a fost săpată la 50 m. spre vest de calea ferată şi paralelă cu aceasta. În interiorul ei, la adâncime de 40 cm., s-a surprins podeaua unei locuinţe, podea făcută din cărămidă zdrobită, peste care s-au aşezat plăci de gresie şi cărămizi. Anumite resturi arată că locuinţa avea pereţi de lemn lutuiţi. Pe lângă multă ceramică romană obişnuită, aici s-au găsit o monedă de bronz a lui Traian şi un fragment dintr-o fibulă de bronz din prima jumătate a secolului II. Şi în acest loc există un singur strat de cultură, cel roman.
Materialele descoperite (monedele, fragmentul de fibulă) stau mărturie că cele trei secţiuni practicate se află într-o zonă din aşezare, amenajată încă în prima jumătate a secolului II.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu