Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Isaccea | County: Tulcea | Site: Cetate fortificată | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Isaccea
Commune   or. Isaccea
Site  Cetate fortificată
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 159696.03
Report Locuirea extramuros a aşezării urbane fortificate; sec.X-XIII. Săpătură de salvare; 1990. S-au cercetat mai multe locuinţe din sec.XI, perioadă ce a cunoscut mai multe faze de distrugere, culminând cu încetarea locuirii la sf.secolului. Din această perioadă au fost cercetate mai multe cuptoare pentru prelucrat ceramica. În sec.XI zona a fost ocupată de o necropolă din care s-au cercetat 108 morminte de înhumaţie: în majoritatea cazurilor s-a constatat depunerea defuncţilor în groapă simplă, folosirea sicrielor fiind întâmplătoare. Mormintele sunt orientate V-E, cu mâinile împreunate pe bazin sau abdomen, dar semnalăm şi câteva cazuri când braţele sunt aduse spre omoplaţi. Ca situaţie rituală deosebită semnalăm existenţa unor schelete depuse în poziţie chircită sau la care unele părţi anatomice sunt îndepărtate intenţionat. Pe baza inventarului funerar - monede, brăţări de sticlă, inele, cercei - dar şi surprinderea unor morminte suprapuse, se poate aprecia că această necropolă a funcţionat o perioadă mai îndelungată în cursul sec.XII. În sec.XIII se reia locuirea, dar aceasta are un caracter sporadic: câteva locuinţe de suprafaţă şi un strat subţire cu materiale corespunzătoare (ceramica comună sau smălţuită, amfore, brăţări din pastă de sticlă, monede), constituie argumente insuficiente care să ne permită stabilirea unor deferenţieri cronologice mai clare. Materialele arheologice sunt depozitate la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Tulcea.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu