Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bârlad | County: Vaslui | Site: Valea Seacă | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Bârlad
Commune   Bârlad
Site  Valea Seacă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciucă Nicoleta Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Palade Vasile Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Păpușoi Eugenia Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
National Arch. Record Site Code 161801.02 167188.09
Report Aşezare şi necropolă; cult. Sântana de Mureş, sf. sec. III -sf. sec.V. Cercetări sistematice şi de salvare; 1964-1974; cercetări în aşezare; 1971-1980, cercetări în necropolă; 1981-1986, cercetări în aşezare;
În campaniile de săpături arheologice desfăşurate între anii 1983-1986 au fost cercetate 5 locuinţe de suprafaţă, 3 bordeie-atelier pentru prelucrarea cornului de cerb, 7 gropi de formă cilindrică ori uşor ovală, cu fund albiat, conic sau drept, o locuinţă sezonieră (şopron), 3 vetre amenajate în afara locuinţelor. O privire de ansamblu asupra materialului arheologic descoperit la Bârlad-Valea Seacă duce la consideraţii de amploare prezentate de autorul cercetărilor, Vasile Palade, în rapoartele anuale şi în unele sinteze privitoare la situl de la Bârlad-Valea Seacă. Câteva din aceste concluzii se referă la: a) stabilirea cronologiei aşezării, a cărei durată este cuprinsă între sfârşitul sec.III p.Chr. şi până în pragul sec.VI p.Chr.; b) aprofundarea şi emiterea unor ipoteze cu privire la continuitatea de locuire neîntreruptă a populaţiei daco-romanice (străromâneşti) şi în sec.V p.Chr., în multe cazuri chiar pe vechile vetre de sat, datând de la sfârşitul sec.III p.Chr. sau începutul sec.IV p.Chr. La sfârşitul anului 1986 erau cercetate exhaustiv: 24 locuinţe de suprafaţă, 21 bordeie-ateliere de prelucrare a cornului de cerb, 10 anexe (şoproane), 41 gropi (unele fiind considerate gropi magico-cultuale), 11 vetre construite în aer liber, un cuptor pentru ars oale. Necropola aşezării a fost cercetată între 1971-1981. Au fost descoperite 547 morminte, între care 252 de înhumaţie şi 295 de incineraţie. Fişa sintetică a fost realizată de Eugenia Popuşoi, după Jurnalul de săpături şi rapoartele preliminarii ale lui Vasile Palade, autorul cercetării arheologice.
Materialul arheologic se găseşte la Muzeul "Vasile Pârvan" - Bârlad.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography V. Palade, Hierasus, 5, 1983, p.127-253; idem, ActaMM, 9-11, Vaslui, 1987-1989, p.99-129; idem, Carpica, 23/1, 1992, p.197-223.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu