Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Poieneşti | County: Vaslui | Site: Măgură (Dealul Teilor) | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene;
Free Dacians;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Poieneşti
Commune   Poieneşti
Site  Măgură (Dealul Teilor)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Babeş Mircea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cihodaru Constantin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Miriţoiu Nicolae
Vulpe Radu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
National Arch. Record Site Code 165345.01
Report Aşezări; eneolitic, cult. Cucuteni A-B; cult. Noua; cult.Poieneşti-Vârteşcoi, 2/2sec.III p.Chr.; cult.Sântana de Mureş-Cerneahov, sec.IV p.Chr.; necropole; cult.getică timpurie, sec.V-IV a.Chr.; cult. Poieneşti-Lukasevka/bastarnă, sec. II-I a. Chr.; cult. Poieneşti-Vârteşcoi/carpică, 1/2sec.III p.Chr.; ev mediu, sec.XIV-XVI.
(Cercetări sistematice; 1936, Constantin Cihodaru; 1949, Radu Vulpe; 1979-1985, 1987-1992, 1994-1995; Mircea Babeş, N.Miriţoiu)
A. Situl "Măgura" este situat în marginea de SV a satului, pe un promontoriu al Dealului Teilor, avansat în lunca Racovei.
1. Aşezarea Cucuteni A-B (mil.IV a.Chr): complexe de ceramică şi chirpic pe nivel; gropi.
2. Aşezarea Noua (sec.XIV-XIII a.Chr.): complexe de ceramică, pietre arse, oase de animal, pe nivel.
3. Necropola getică (sec.V-IV a.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac sau în gropi mari, rectangulare sau ovale.
4. Necropola Poieneşti-Lukasevka/bastarnă (sec.II-I a.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac, foarte rar în gropi mici.
5. Necropola Poieneşti-Vârteşcoi/carpică (1/2sec.III p.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac, foarte rar în gropi mici; morminte de înhumaţie exclusiv de copii mici (sugari, infans I-II).
6. Aşezarea Poieneşti-Vârteşcoi/carpică (2/2sec.III p.Chr.): locuinţe adâncite, complexe pe nivel, gropi menajere, gropi de par, cuptoare, vetre.
7. Aşezarea Sântana de Mureş-Cerneahov (sec.IV p.Chr.):locuinţe adâncite, locuinţe pe nivel, complexe pe nivel, gropi menajere, gropi de par, cuptoare, vetre. 8. Necropola medievală (sec.XIV-XVI): morminte de înhumaţie.

B. Situl Poieneşti B este situat pe panta de E a Dealului Teilor, la cca.150m de "Măgura".
1.Necropolă Sântana de Mureş-Cerneahov (sec.IV p.Chr.): morminte de incineraţie şi de înhumaţie, în cea mai mare parte profanate din vechime. Necropola corespunde aşezării acestei culturi de pe "Măgura". Între anii 1983-1992 s-au cercetat: 35 suprafeţe (s.45-79) = cca.3800 m2; 692 complexe; 1865 obiecte şi loturi.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography M. Babeş, N. Miriţoiu, M. Istrate, Gh. Coman, ActaMM, 2, 1980, p.35-44; M. Babeş, DRDIA, Bucureşti (ASSP), 1983, p.3-16; idem, Die Poieneşti-Lukasevka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Bonn, 1993, p.208-214 şi passim; fig.11, 14, 17, 30, 32-35; pl.32-38, 53/3-4, 56.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu