Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Acâş | County: Satu Mare | Site: Biserica Reformată | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Late Medieval;
Restoration of Historic Monuments
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Satu Mare
Locality   Acâş
Commune   Acâş
Site  Biserica Reformată
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Szőcs Péter Levente Site director Muzeul Judeţean Satu Mare
National Arch. Record Site Code 136722.01
Report Situată în centrul satului Acâş, biserica reformată este o construcţie de la sfârşitul secolului XII - începutul secolului XIII. Este foarte probabil că iniţial clădirea servea ca biserică a unei mănăstiri, întemeiată de familia Ákos.
Cercetările arheologice au fost începute în anul 1998, fiind reluate în 1999 şi 2000. Biserica a fost inclusă în planul naţional de restaurare şi conservare, săpăturile servind la întocmirea documentaţiei necesare.
Campania din anul 2000 s-a desfăşurat în lunile iulie şi august şi a fost finanţată din bugetul Muzeului Judeţean Satu Mare. A fost continuată cercetarea capelei colaterale nordice, descoperită în anul 1999, prin deschiderea secţiunilor IV A, IV B, VII, VIII. Pentru determinarea extinderii necropolei din jurul bisericii a fost deschisă secţiunea XI A în sudul bisericii şi a fost extinsă secţiunea VII spre N.
În privinţa capelei, a fost stabilit traseul zidului vestic, colţul de NV, şi a fost verificată conexiunea zidului estic (umărul capelei) şi a zidului vestic cu biserica actuală. S-au confirmat observaţiile din campania precedentă, că în faza iniţială capela şi biserica au fost construite împreună. Din nefericire, refacerile ulterioare, mai ales restaurarea din 1896 - 1902, condusă de arh. Schulek Frigyes, au distrus nivelele de călcare mai vechi. Stratigrafia este bulversată în jurul bisericii, într-o adâncime medie de - 0,3 / - 0,4 m, adâncime în care deja numai fundaţiile sunt observabile, din cauza lucrărilor de canalizare făcute de Schulek. Acest fapt face imposibilă stabilirea exactă a duratei de funcţionare a capelei colaterale. A fost descoperit însă, în interiorul capelei, un mormânt de copil (cu vârsta sub un an), zidit din cărămidă (M. 15), aparţinând primului orizont de înhumare. Acest fapt poate să denote folosirea capelei şi ca loc de înhumare încă din faza iniţială de existenţă a construcţiei. Inventarele celorlalte morminte aparţinătoare acestui orizont cuprind: un denar de Friesach, perioada Eriacensis (1170 - cca. 1200) - CNA Ca9 - în umplutura mormântului M. 18; o pereche de cercei de formă circulară cu capăt îndoit (M. 17). Mormintele din orizontul mai recent de înhumare (sec. XVIII - XIX) au avut ca inventare ace de păr, cuie de sicriu. Descoperirile au fost restaurate şi depozitate în Muzeul Judeţean Satu Mare.
Ca limită a sitului medieval putem accepta şanţul care a fost identificat în S. VII şi în S. XI A, amenajare care se pare că înconjoară biserica. Adâncimea medie de la nivelul de călcare actual este -2,9 m, iar faţă de nivelul de călcare medieval este, probabil, în jur de -2,70 / -2,50 m. Umplutura şanţului conţine cărămizi cu dimensiuni similare celor din prima fază a bisericii şi în afara lui nu a fost identificat nici un mormânt din orizontul mai vechi de înhumare. În schimb, marginile sunt distruse de înmormântările recente.
Cercetările viitoare trebuie extinse în zona sudică şi vestică a bisericii, precum şi în zona necercetată a capelei. Este necesară identificarea construcţiilor anexe, care vor fi existat în jurul bisericii, precum şi relaţia lor cronologică cu cele identificate până acum
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological excavations started in 1998 at the Calvinist church of Ákos. The church, built in Romanesque style at the end of the 12th century - beginning of the 13th century, seems to be a part of a kindred monastery, founded by the Ákos family. In the north part the excavations identified a ruined chapel, built simultaneously with the church. We also found the trace of a mediaeval trench surrounding the whole complex and a cemetery with two burial horizons: one of it dating to the 12th - 15th centuries and the other one to 18th - 19th centuries. Further researches are necessary in order to verify the southern and the western zones of the church and to identify other possible ruins related to the monastery.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu