Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Şeuşa | Commune: Ciugud | County: Alba | Site: La cărarea morii | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Neolithic;
Bronze Age;
La Tène;
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Şeuşa
Commune   Ciugud
Site  La cărarea morii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciută Marius Mihai
National Arch. Record Site Code 1124.01
Report Desfăşurate în perioada 7- 16 august 1999, sondajele din cea de a patra campanie consecutivă, din situl de la Şeuşa - La cărarea morii au avut un caracter mai restrâns, principalul scop al acestora fiind acela al verificării evoluţiei stratigrafice în diferite puncte ale sitului, urmat de acela al pregătirii/preparării unui profil stratigrafic, cât mai complet, în vederea prelevării unor eşantioane de pământ pentru analize paleobotanice şi palinologice.
S-a recurs la realizarea unei taluzări pe un intrând de 1,5-2m, în capătul nordic al tronsonului "T III" din întinderea sitului, taluzare având lungimea de 8m (CIV/1999) .
Rezultatele stratigrafice obţinute, completate de analiza materialelor arheologice conţinute de straturile de cultură, au confirmat pe deplin evoluţiile pe verticală surprinse în anii (campaniile) anteriori, situl de la Şeuşa atestând o locuire neîntreruptă din epoca neolitică (Precriş, Starèevo-Criş), epoca bronzului (Wietenberg) şi până în epocile clasice ( La Tene, dacică clasică, romană) şi chiar medievale după cum urmează:
- 0 - 0,30 m: strat vegetal, de culoare neagră-brună, cu aspect măzăros-sfărâmicios, care conţine materiale arheologice aparţinând epocii romane (tegulae, ceramică, obiecte metalice, etc) şi epocilor post romane şi chiar mediavale (ceramică, obiecte metalice, etc);
- 0,30-0,80 m: strat cenuşiu sfărâmicios cu frecvente lentile de pietriş şi arsură aparţinând epocii romane (probabil o villa rustica);
- 0,80 - 1 (1,10) m: Strat cenuşiu deschis, prăfos, cu frecvente gropi în formă de clopot ce străpung straturile inferioare de cultură, aparţinând epocii dacice clasice;
- 1,10 - 1,30 m: strat cenuşiu închis, compact, aparţinând epocii Latene mijlocii, cu materiale arheologice de factură celtică;
- 1,30 - 1,80 m: strat brun închis, cu aspect măzăros ce conţine, sporadic, materiale ceramice aparţinând epocii bronzului (Wietenberg IV);
- 1,80 - 2,00: strat negru-brun, compact, dur, ce conţine materiale ceramice (puţine) aparţinând culturii Starèevo-Criş (IIB);
- 2,00 - 2,10m: strat negru, deosebit de tare, compact, cu pietriş în compoziţie, care conţine foarte puţine fragmente ceramice încadrate în primele fazel ale neoliticului timpuriu. Sub acest strat se află sterilul arheologic, galben-cenuşiu cu mult pietriş în compoziţie;
La încheierea săpăturii, s-a realizat, sub directa supraveghere a dipl. Barbara Zach de la Institutul de Paleobotanică, Palinologie şi Dendrocronologie din Köln - Institut cu care Universitatea are un protocol de colaborare -, prelevarea de probe (eşantioane) de pământ, separat din fiecare strat de cultură şi complex surprins (12 probe a minim 40 litrii), în vederea analizării resturilor botanice, a reconstituirii vegetaţiei şi, implicit, a paleomediului din Valea Mijlocie a Mureşului în pre- şi protoistorie.
În anii viitori, în măsura posibilităţilor financiare, se va urmări dezvelirea unor suprafeţe de dimensiuni mai mari, scopul acestora fiind acela de a surprinde cât mai multe complexe de locuire, în condiţiile în care, la ora actuală pe aproape întreaga suprafaţă a sitului stratigrafia este, în linii mari, cunoscută.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu