Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Ardeu | Commune: Balşa | County: Hunedoara | Site: Cetăţuie (Cetăţeaua) | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene;
Late Medieval
Periods
Bronze Age;
Early Bronze Age;
La Tène;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Ardeu
Commune   Balşa
Site  Cetăţuie (Cetăţeaua)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Căstăian Mihai Cristian Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Herţa Călin Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pescaru Adriana Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
National Arch. Record Site Code 87870.01
Report Săpătură de salvare urmare a distrugerilor provocate de către cariera de piatră de la Ardeu, în punctul numit " Cetăţeaua", unde la baza dealului au fost recoltate în urma realizării unui profil stratigrafic în ruptura drumului de acces la carieră, materiale arheologice, ceramică aparţinând epocii bronzului şi celei de a doua vârste a fierului, fiind identificată o locuinţă dacică, cu vatră de foc, precum şi două gropi de provizii dezafectate. Pe platoul dealului a fost investigat un zid de piatră locală legată cu mortar aparţinând probabil unei fortificaţii medievale iar nivelele inferioare ceramică aparţinând culturii Coţofeni.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu