Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Albeşti | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Greek and Hellenistic
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Albeşti
Commune   Albeşti
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 60954.01
Report Ultimele campanii de cercetări arheologice de la Albeşti, desfăşurate în sectorul B, pe axa mediană a fortului au surprins complexe din etapa a III-a de locuire. Cronologia, această etapă de existenţă a aşezării fortificate se plasează în continuarea locuirii din fazele anterioare şi ocupă sec. III a.Chr. (după primele decenii ale secolului) până în primele decenii ale sec. II a.Chr., cu posibile prelungiri până spre mijlocul secolului. S-a urmărit stabilirea unei relaţii între cronologia locuinţelor din interiorul fortificaţiei şi întregul sistem de apărare reprezentat de incinte. O observaţie care s-a impus de la început se referă la nivelările artificiale în trepte, practicate pentru atenuarea pantei terenului. Amenajările noilor locuinţe au făcut ca şi etapele de locuire anterioare să fie nivelate, fapt ce a determinat ca la multe locuinţe din faza a III-a să presupunem doar şi locuirile anterioare.
De-a lungul laturilor interioare ale incintei au fost cercetate locuinţe care, pe linia de nord, suprapun prima incintă (SB, caroul 69), în rest sunt alipite fortificaţiei din etapa a II-a. Nu excludem posibilitatea, acolo unde săpătura nu a fost epuizată, de-a lungul laturei de est ca unele locuinţe să suprapună chiar construcţii din prima fază. Pentru cantitatea apreciabilă de materiale descoperite se remarcă unele locuinţe aflate de-a lungul laturilor de est (SC, c.61), sud (SB, c.31) şi vest (SB, c.66-67).
În faza a III-a, locuinţele etapei anterioare, aflate de-a lungul incintei, continuă să funcţioneze (SC, c. 61 şi SB, c. 31). A fost cercetat, mai ales de-a lungul laturei de vest a incintei, un al doilea rând de locuinţe cu materiale arheologice din a doua jumătate a sec. III a.Chr.
Între materialele arheologice predomină ceramica de import, în special amfore de Thasos, Sinope, Cos, Heraclea Pontică. Notăm ştampile de Heraclea Pontică, din grupa a IV-a, torţi de Cos, ştampile de Sinope din ultimile grupe cronologice. Alte categorii ceramice sunt reprezentate de lekythoi, unguentarii, aplice şi statuete ceramice, vase autohtone.
O observaţie care s-a conturat şi în aceste campanii (dar care nu poate fi deocamdată considerată definitivă) are în vedere dispunerea locuinţelor de-a lungul laturilor incintelor; spaţiul central al fortului rămâne în continuare neocupat de locuinţe şi pare a fi folosit ca loc de schimburi comerciale, dovadă cantitatea mare de ceramică recoltată de aici.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu