Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mitoc | County: Botoşani | Site: Malu Galben | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic
Periods
Palaeolithic
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Botoşani
Locality   Mitoc
Commune   Mitoc
Site  Malu Galben
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Chirica Vasile
National Arch. Record Site Code 38385.02
Report Continuarea cercetărilor arheologice în marea staţiune paleolitică de la Mitoc-Malu Galben (jud. Botoşani), s-a impus cu necesitate datorită bogăţiei materialelor şi informaţiilor arheologice identificate în campaniile anilor precedenţi.
Staţiunea conţine resturi de locuire aparţinând celor două mari perioade-culturi ale paleoliticului superior: Aurignacianul şi Gravettianul. Cercetările din 1999 au avut drept scop identificarea unui posibil nivel de locuire aurignaciană, mai vechi decât acelea descoperite până în prezent. De asemenea, se impunea descoperirea unor noi vetre de foc, aparţinând nivelelor aurignaciene. În anii trecuţi, în perimetrul inferior al staţiunii, s-au descoperit numeroase vetre şi ateliere de cioplire a silexului, cu un bogat inventar litic. Cărbunii recoltaţi din vetre au permis stabilirea vârstei celor mai vechi resturi de locuire aurignaciană, la 32.000 ani B. P.. Totuşi, prin cercetări pluridisciplinare s-a ajuns la concluzia că acestea ar putea fi datate la nivelul oscilaţiei climatice Hengelo, deci la aproximativ 38.000 ani B. P.. Este, deci, necesară continuarea investigaţiilor de teren pentru încercarea de punere de acord a acestor elemente deosebit de importante în ceea ce priveşte cronologia începuturilor paleoliticului superior pe teritoriul României.
Nivelele de locuire gravettiană au oferit un bogat material arheologic. Încă neelucidată rămâne problema celui de-al V-lea nivel gravettian, cel mai recent, care ar putea fi datat după Maximum Valdeni (după stadiul glaciar W3), deci la începutul postglaciarului.
Cercetările efectuate în campania anului 1999, în perimetrul locuirilor aurignaciene şi gravettiene au oferit noi dovezi de locuire umană, reprezentate prin resturi faunistice, materiale litice, o vatră şi un atelier de cioplire.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu