Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Drobeta-Turnu Severin | County: Mehedinţi | Site: Castrul Drobeta | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Post-Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mehedinţi
Locality   Drobeta-Turnu Severin
Commune   mun. Drobeta-Turnu Severin
Site  Castrul Drobeta
Site Sector Zona de vest a castrului Drobeta
Site name   Drobeta
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cantacuzino Gheorghe I.
Sion Anişoara
Stângă Ion
National Arch. Record Site Code 109782.06
Report Săpăturile arheologice efectuate în zona de vest a castrului Drobeta, în legătură cu proiectul de restaurare a vestigiilor podului roman de peste Dunăre, au urmărit probleme legate de modul de acces dinspre pod spre poarta de vest a castrului (porta principalis dextra) precum şi precizarea vechilor niveluri de călcare.
Observaţiile asupra fundaţiilor existente ale zidului de incintă al castrului arată că, în zona de sud şi în cea de nord a laturii de vest, poziţia acestora corespunde primei etape de construcţie, de la începutul sec. II. În zona de lângă poarta principală situaţia este mai puţin clară. Zidăria părţii exterioare a turnului este integral reconstituită, porţiunea de zid păstrată la sud fiind la rândul ei afectată de restaurare. Din depunerile corespunzătoare primei faze de existenţă a castrului se păstrează mult prea puţin.
Vechile săpături din diferite perioade precum şi lucrările de restaurare au degajat construcţiile castrului şi au înlăturat depunerile pe suprafeţe mari (cu excepţia unui sector rezervat în partea de nord-est), nivelul terenului fiind în prezent coborât până aproape de cota nivelului de construcţie din prima sa fază. La vest de zidul de incintă pământul a fost răvăşit de numeroase intervenţii moderne, ceea ce împiedică observaţiile asupra amenajărilor antice care vor fi existat în această zonă.
Materialele arheologice descoperite la Drobeta în 1999 prezintă interes, chiar dacă sunt rupte din contextul arheologic originar, fiind antrenate în straturile de umplutură. Ele marchează principalele etape de folosire a castrului, din sec. II – III, IV şi VI, precum şi vieţuirea medievală. Destul de numeroase sunt resturile de materiale de construcţie, unele blocuri mici de piatră sumar prelucrată şi numeroase fragmente de cărămizi, ţigle şi olane romane, precum şi de cărămizi medievale sau moderne. De menţionat un fragment de cărămidă stampilată cu inscripţia COH I SAG.
Ceramica a fost descoperită în proporţie mai mică. Sunt mai numeroase fragmentele de vase din perioada romană, din pastă roşie – cărămizie sau cenuşie, provenind de la străchini, ulcioare cu toartă, amfore, capace etc. Dintre fragmentele ceramice medievale, unele au profiluri caracteristice sec.XIII; câteva fragmente smălţuite pot data din sec. XIV sau mai târziu.
Destul de numeroase sunt obiectele de metal. Au fost descoperite mici fragmente de podoabe sau piese vestimentare de bronz din perioada romană, în special din sec. III şi IV: fragmente de aplică, de cataramă, un fragment de cheie cu ansa şi un fragment de piesă sculpturală. Li se adaugă două greutăţi de plumb perforate precum şi 25 de bile de plumb. Materialul numismatic este reprezentat de 29 monede, majoritatea romane, din sec. III şi IV, cinci medievale, din sec. XIII şi XIII-XIV şi patru moderne.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu