Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Feldioara | County: Braşov | Site: Biserica Evanghelică | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Braşov
Locality   Feldioara
Commune   Feldioara
Site  Biserica Evanghelică
Site Sector Sector B
Site name   Marienburg
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ioniţă Adrian
Marcu-Istrate Daniela Veronica
National Arch. Record Site Code 42138.02
Report Campania s-a desfăşurat în perioada mai - iunie 1999 şi a avut drept obiectiv principal obţinerea informaţiilor tehnice necesare întocmirii expertizei. Amplasarea sondajelor a fost stabilită de inginerul de rezistenţă împreună cu şeful proiectului de restaurare a monumentului.
În exteriorul bisericii s-au trasat 7 secţiuni amplasate după cum urmează: S 1 (2 x 2 m), în axul est-vest al bisericii, perpendicular pe peretele de vest al acesteia, cu scopul de a determina structura fundaţiei construcţiei adosate turnului de vest; S 2 (2 x 2 m), pe peretele de sud al bisericii, la est de portic cu scopul de a determina structura fundaţiilor colateralei sudice şi a porticului; S 3 (3 x 3 m), pe peretele de sud al corului, la est de actuala capelă cu scopul de a determina fundaţiile corului şi ale capelei; S 4 (2 x 2 m), pe peretele de sud al corului cu scopul de a determina fundaţiile corului şi ale unuia dintre contraforţi; S 5 (2 x 2 m), în axul corului cu scopul de a determina fundaţia zidului de sprijin apărut; S 6 (1,5 x 2 m), pe peretele de nord al bisericii, la est de portic cu scopul de a determina fundaţiile colateralei sudice şi ale porticului; S 10 (2 x 2 m), pe latura de sud a turnului de vest, în dreptul intrării, cu scopul determinării fundaţiei turnului.
În interiorul bisericii au fost prevăzute trei secţiuni, din care s-au executat doar două: S 7 (1,5 x 3,1 m), în capătul de est al colateralei nordice cu scopul determinării fundaţiilor laturilor de est şi nord ale colateralei şi identificării fundaţiilor stâlpilor dintre colaterală şi nava centrală; S 8 (2 x 3,1 m), la est de intrarea actuală în colaterala nordică cu scopul verificării fundaţiilor colateralei şi stâlpilor dinspre nava centrală; S 9 (nu s-a executat) fusese prevăzută în interiorul încăperii adosate pe latura de nord a turnului.
Reduse ca suprafaţă, aceste săpături sunt departe de a ne oferi o imagine coerentă asupra unui monument de o asemenea complexitate. În linii mari evoluţia clădirii se conturează astfel: 1. bazilică romanică; colaterala de sud era prelungită cu o capelă rectangulară; 2 etapa gotică; demolarea părţii de est a bazilicii şi construirea corului actual, concomitent cu capela de pe latura de sud; în colaterale s-au construit fundaţii adosate pereţilor laterali pentru stâlpii cu colonete angajate care au susţinut bolţile gotice; 3 construirea celor două porticuri, a clădirii adosate turnului de vest, realizarea zidului de sprijin în jurul corului.
Materialele arheologice apărute constau în fragmente ceramice romane şi medievale care nu ajută la datarea fazelor de construcţie. S-au cercetate câteva morminte, dintre care unul cu nişă pentru cap, toate fără inventar. În stadiul actual al cercetării este greu să ne pronunţăm cu privire la cronologia absolută a etapelor constructive ale monumentului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu