Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Lupu | Commune: Cergău | County: Alba | Site: Cimitirul nou | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Latene
Periods
La Tène
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Lupu
Commune   Cergău
Site  Cimitirul nou
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bodó Cristina
Gheorghiu Gabriela
Glodariu Ioan
Moga Vasile
Suciu Liliana
National Arch. Record Site Code 3832.01
Report Datorită culturilor agricole existente, dar şi a fondurilor reduse pe care le-am avut la dispoziţie, a fost trasată doar o secţiune de 2 x 10 m paralelă, spre vest, cu celelalte două din anul precedent.
Această secţiune a surprins din nou cele două nivele de locuire dacice deja cunoscute din cercetările anterioare.
În primul nivel, în dreptul metrului 1, la o adâncime de 1,65 m s-a descoperit o platformă ce nu este perfect orizontală şi este perforată neglijent. Aceste perforaţii ar indica un cuptor de ars vase ceramice, dar faptul că partea lui superioară este mai puternic arsă decât cea inferioară ne determină să prezentăm această ipoteză cu rezervele de rigoare până la finalizarea cercetării acestui complex. Deocamdată nu au fost descoperite nici urmele unui suport ce ar fi trebuit să susţină placa; există totuşi posibilitatea ca el să fie descoperit, deoarece platforma continuă şi în afara secţiunii trasată anul acesta. Fragmentele ceramice găsite pe suprafaţa platformei se datează în sec. III a. Chr.
Pentru al doilea nivel de locuire semnalăm prezenţa unui semibordei, între metrii 7 – 10 (în profilul de est al secţiunii), ce conţine fragmente ceramice databile în perioada cuprinsă între sec. I a. Chr. şi sec. I p. Chr.
În afara fragmentelor ceramice au fost descoperite oase de la porcine, precum şi doi colţi de mistreţ
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu