Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Berislăveşti | County: Vâlcea | Site: Schitul Berislăveşti | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vâlcea
Locality   Berislăveşti
Commune   Berislăveşti
Site  Schitul Berislăveşti
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ioniţă Adrian
Marcu-Istrate Daniela Veronica
National Arch. Record Site Code 168693.03
Report Campania arheologică s-a desfăşurat în august 1999, planul de săpătură fiind stabilit împreună cu proiectantul general al lucrării, SC LUMS SRL Bucureşti, în funcţie de priorităţile proiectului de restaurare a monumentului. Cercetările au fost orientate în principal spre clădirile de pe latura de nord a incintei, punctual fiind cercetate clopotniţa şi biserica. S-a urmărit stabilirea caracteristicilor tehnice ale clădirilor actuale - talpa fundaţiei, structura zidăriei, etapele de construcţie - şi evoluţia nivelului de călcare în exteriorul şi interiorul acestora.
S-au executat 9 secţiuni amplasate după cum urmează: S 1 (2 x 2 m), în colţul de nord-vest al incintei, la întâlnirea dintre turn (încăperea 1) şi zidul vestic al incintei; S 2 (2 x 1,25 m), perpendiculară pe încăperile 2 şi 3, la intersecţia acestora; completată cu o casetă de (1,8 x 0,7 m) în interiorul încăperii 3; S 3 (7 x 1,25 m), perpendiculară pe corpul central al casei stăreţiei; S 4 (nu s-a executat); S 5 (2,7 x 2 m), în unghiul format de aripa de est a casei, zidul nordic de incintă şi latura de vest a actualei intrări de nord; S 6 (2,5 x 2 m), la îmbinarea dintre latura de nord a clopotniţei şi zidul vestic de incintă; S 7 (4 x 1,5 m), perpendiculară pe colţul sud-estic al clopotniţei; completată cu 2 casete: (1,4 x 1,6 m) spre nord până în dreptul intrării actuale în clopotniţă; (1,8 x 0,7 m) spre sud; S 8 (2,5 x 1,8 m), în zona de îmbinare a încăperilor 1 şi 2; completată cu două casete: (1 x 1 m) în exterior spre est; respectiv (0,9 x 0,9 m) în interiorul încăperii 3; S 9 (4,7 x 1,35 m), în zona de îmbinare dintre casa stăreţiei şi încăperea 4; completată cu o casetă cu dimensiunile (1 x 1,3 m) în interiorul încăperii 4; S 10 (1,3 x 1,2 m), perpendiculară pe latura de vest a bisericii.
Deşi cu caracter punctual, cercetările de la Schitul Berislăveşti au confirmat în linii mari evoluţia stabilită prin studiul istoric şi se prezintă astfel: 1. biserica (construită în 1752 - 1753); 2. clopotniţa, urmată probabil la scurtă vreme de zidul de incintă - cel puţin laturile de nord şi vest (probabil deja edificate în 1762); 3. casa stăreţiei - corpul central; 4. încăperea 1 (foişorul menţionat pentru prima dată la 1837) şi foarte probabil casa stăreţiei - corpul central cu pivniţă; 5. încăperile 2 - 4, care fac legătura între încăperea 1 şi corpul central al casei stăreţiei; 6. aripa de est a casei stăreţiei, sau cel puţin încăperea 8; 7. construcţii adosate zidului de incintă (latura de vest, la nord şi la sud de clopotniţă) şi construcţii adosate clădirilor de pe latura de nord.
Materialele arheologice care au apărut în cursul săpăturilor constau în fragmente ceramice aparţinând sec. XVIII - XIX.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu