Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gâldău | Commune: Jegălia | County: Călăraşi | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Călăraşi
Locality   Gâldău
Commune   Jegălia
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 93833.01
Report Datorită unor condiţii obiective - nivelul ridicat al apelor Dunării, fonduri reduse, terenuri cultivate, nu s-au putut întreprinde săpături de amploare. De aceea, ne-am concentrat atenţi îndeosebi supr cercetării şi slvării unor complexe ce se observau în profilul malului Dunării.
Stratul arheologic, ce se întinde, cu intermitenţe, pe o distanţă de circa 3 km, are o grosime considerabilă şi cuprinde vestigii din epoci diferite (din neolitic până în evul mediu timpuriu).
Nivelul de epocă Latène are o grosime de 0,50-1,50 m. şi cuprinde numeroase complexe: bordeie şi locuinţe de suprfaţă, vetre, gropi etc. În campania din 1994 s-au cercetat: un bordei, o locuinţă de suprafaţă şi 4 gropi.
Ceramica autohtonă cuprinde o gamă largă de recipiente, atât de tradiţie autohtonă (borcane, străchini, castroane, căni, strecurători etc.), cât şi tipuri ce pot fi importuri, fie din coloniile pontice, fie de la tracii sudici (lekanoi, kratere, boluri, castroane etc., de culoare cenuşie şi fin executate).
Importurile greceşti sunt numeroase, îndeosebi amfore; noi vom prezenta, printre altele, 13 ştampile de amfore din Thasos, Heraclea Pontică, Sinope, Rhodos şi Knidos.
Totodată, vom prezenta şi toate descoperirile inedite din această importantă aşezare autohtonă, aflate în colecţiile muzeelor din Călăraşi, Constanţa şi Slobozia.
Pe baza ansamblului inventarului, dar îndeosebi a ştampilelor de amfore, locuirea de aici poate fi datată între mijlocul sec. IV - a doua jumătate a sec. III a.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu