Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bucureşti | Site: Dealul Piscului | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bucureşti
Locality   Bucureşti
Commune   mun. Bucureşti
Site  Dealul Piscului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Mănucu-Adameşteanu Gheorghe
Nestorescu Cristian
Tănăsescu Bogdan
National Arch. Record Site Code 179132.45
Report În vara anulul 1999, cu ocazia unor lucrări de canalizare pe Intrarea Urcuşului, în vecinătatea Parcului Tineretului, au fost dezvelite câteva morminte de inhumaţie. Cercetarea arheologică, ce a vizat numai traseul pentru pozarea conductelor, a dus la dezvelirea a 19 morminte medievale de inhumaţie.
În zona ocupată în prezent de Parcul Tineretului a fost localizat satul "Măicăneşti ot Dâmboviţa", aşezare cercetată arheologic în anii 1983, 1984 şi 1989. Din datele preliminare rezultă că aici au fost dezvelite 50 de morminte, datate între sfârşitul secolului XIV şi sfârşitul secolului XVI; inventarul deosebit - veşminte cu fir de metal preţios şi inele din argint – le indică apartenenţa lor unor personaje înstărite din mediul rural (cf. Radu Ciuceanu, CAB IV, 1992, pag. 205-210; Laurenţia Georgescu, CAB IV, 1992, pag.211-214). Din păcate, aşezarea aferentă cimitirului nu a fost localizată nici în timpul cercetărilor din 1991 – 1992.
Pe baza descoperirilor izolate şi a câtorva complexe, la Dealul Piscului s-a putut evidenţia următoarea situaţie stratigrafică: fragmente ceramice izolate din epoca neolitică, epoca bronzului, prima epocă a fierului, secolele II – III şi VI p. La acestea se adaugă un bordei din secolele X – XI şi câteva locuinţe de suprafaţă, cuptoare menajere, vetre deschise ce aparţin unei aşezări din secolele XVII – XIX (cf. Mioara Turcu, Gheorghe Mănucu - Adameşteanu, Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 1996, pag. 22, pct. 33. Bucureşti I. Parcul Tineretului).
Revenind la mormintele de inhumaţie descoperite în 1999 pe Intrarea Urcuşului, considerăm că ele aparţin tot necropolei satului Măicăneşti, cercetată în 1983 – 1984. Plasarea lor într-o zonă periferică explică şi inventarul foarte sărac – numai un inel şi o verigă simplă. Materialul numismatic: trei piese din argint – una depusă în gură şi două legate de deget – se datează în secolul XVI; cele două piese identificate au fost emise de sultanul Suleiman I (1520 - 1566) în atelierele de la Karatovo şi Sidrekipsi, între 1555 – 1566 (monedele au fost identificate, cu amabilitate, de dr. Eugen Nicolae, de la Cabinetul Numismatic al Intitutului de Arheologie "Vasile Pârvan"). Tot de aici provin doi ducaţi: unul de la Mihail I (1418 – 1420; cf. A. Popescu, Un ducat de la Mihail I, voievod al Ţării Româneşti, găsit în Bucureşti, BSNR, 1996-1997, nr.144-145, sub tipar) şi celălalt de la Dan II (1427 – 1430; cf. Oct. Iliescu, BSNR, 1983-1985, nr.131-33, p. 250, fig.1).
Scheletele sunt depuse în groapă simplă, fără sicriu şi aparţin unor bărbaţi, femei şi copii. Unele dintre ele sunt deranjate de înmormântările succesive practicate în necropolă, dar şi de unele intervenţii edilitare moderne.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu